กลุ่มหลากทางเพศ ยื่นสภาฯ ตั้ง “กมธ.สิทธิความหลากหลายเพศ” ผลักดันกฎหมาย-นโยบายเพื่อความเท่าเทียม

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมรัฐสภาชั่วคราว กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ นำโดย กิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, นาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ, ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างข้อบังคับประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ… เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ

โดยในงานนี้ ส.ส. ผู้มีความหลากหลายทางเพศของพรรคอนาคตใหม่ ได้แก่ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ กวินนาถ ตาคีย์ รวมถึง ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะหนึ่งในกรรมาธิการชุดนี้ ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและหารือถึงข้อเสนอของทางกลุ่มที่มายื่นหนังสือด้วย

กิตตินันท์ ระบุว่า บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงประสบปัญหาปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย อันเนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเฉกเช่น บุคคลเพศหญิงชายทั่วไป เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ การที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและแก้ไขเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ได้ การถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันกฎหมายและนโยบายอย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นรูปธรรม จึงขอเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิความหลากหลายทางเพศ เพื่อศึกษา สร้างความเข้าใจ และร่วมผลักดันในระดับนโยบาย ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจากภาครัฐ

บทความก่อนหน้านี้ทวารวดี จากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร อยู่เมืองละโว้ (ลพบุรี) โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
บทความถัดไปFootnotes on Institution นิทรรศการที่ตั้งคำถามถึงสถานการณ์ของสถาบันศิลปะในประเทศไทย (1)