ตั้งคกก. วิจัย “กัญชา” ใช้ทางการแพทย์วิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ว่า กรมสุขภาพจิต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย สธ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 2.จัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.วางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4.กำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้มีการนำเสนอถึงหัวข้อในการทำวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ที่กรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของแคนนาบินอยด์ (ซีบีดี) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว (Generalized anxiety disorder) เป็นต้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไป

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้เสฉวนเจอแผ่นดินไหว! เขย่าระดับ 6.0 ดับ 11 เจ็บนับร้อย
บทความถัดไปสธ.ร่วมมือพัฒนานโยบายสุขภาพ-งานวิจัย 6 ปท.เอเชียแปซิฟิก