ปธ.ฝ่ายวิชาการมั่นใจ ส่งเอกสารขึ้นบัญชีมรดกโลก ‘วัดพระมหาธาตุ’ รอบแรกทันเดือน ก.ย.62

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตพื้นที่คุ้มครองโบราณสถาน (Core Zone) เพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในการจัดทำเอกสารการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนโครงการวัดบันดาลใจ เป็นผู้นำเสนอในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด โดยมีการแบ่งโซนของวัดให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และพื้นที่สาธารณะ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น รวมถึงรูปแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์และองค์ประกอบต่างๆ รูปแบบของอาคารต้องสอดคล้องกัน นอกจากนี้จะมีการจำกัดการนำรถยนต์ทุกชนิดเข้าไปยังเขตสังฆาวาสให้ชัดเจนมากขึ้น

ผศ.ฉัตรชัย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ว่า ภายในเดือนกันยายนนี้จะสามารถส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการมรดกโลกได้พิจารณารูปแบบในเบื้องต้นว่ามีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้าง จากนั้นจะมีการส่งกลับมาให้ปรับปรุงแก้ไข ต่อจากนั้น เมื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะมีการส่งให้คณะกรรมการมรดกโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้พิจารณาในช่วงเดือนมกราคม 2563 ส่วนการจัดทำแผนบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ของวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นั้น เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการวัดพระมหาธาตุฯ ในระยะ 15 ปี นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 มีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ณ วัดพระมหาธาตุฯ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการคิกออฟ การประชาสัมพันธ์การนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้สาธารณชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘กษิต’ ร่อนจม.ถึง3.9ล้านเสียงหนุนปชป. แจงยิบเหตุลาออกพรรค ย้ำอุดมการณ์ต้องใหญ่กว่ามติพรรค
บทความถัดไปเสฉวนเจอแผ่นดินไหว! เขย่าระดับ 6.0 ดับ 11 เจ็บนับร้อย