ประชาธิปัตย์ วุ่นไม่เลิก! สายกปปส. จี้ทบทวนมติพรรค ขอสลับเก้าอี้ ทวงคืนมท.2

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แจ้งว่า นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปชป. ได้ทำหนังถึงเลขาธิการพรรค เรื่อง ขอทบทวนมติคณะกรรมการร่วมฯ โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562

และที่ประชุมร่วมดังกล่าว ได้มีมติให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยมีมติให้ 1.นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2.นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น
บัดนี้ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ มีความประสงค์ขอให้มีการทบทวนมติของที่ประชุมร่วมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ คือ 1.นายนิพนธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ 2.นายจุติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จึงขอให้เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการให้มีการทบทวนมติให้เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยขอให้เป็นมติเวียนของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

บทความก่อนหน้านี้ความสามารถอันน่าทึ่ง! ของ “เจ้าเงาะป่า” ใครมาเห็นเป็นอันต้องหลงรัก!
บทความถัดไปเดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู / ประจำวันที่ 14-20 มิถุนายน 2562