คลังแจงยิบ! 5 หมื่นล้าน ไม่ใช่ งบลับ ที่ตั้งให้รัฐบาลใช้ “กรณีฉุกเฉิน”

วันที่ 14 มิ.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า จากที่มีกระแสข่าวว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง กำลังมีการจัดเตรียมงบประมาณและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจรอเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา โดยเป็น งบลับ เพื่อใช้จัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 50,000 ล้านบาท ดังกล่าวไม่ใช่งบลับแต่อย่างใด
งบดังกล่าวได้มีการระบุไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีการตั้ง “เงินทุนสำรองจ่าย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายในกรณีที่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น และจะต้องไม่มีแหล่งเงินอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้อีกแล้ว เงินทุนสำรองดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้พร่ำเพรื่อตามอำเภอใจได้

หากจะนำมาใช้ต้องเป็นกรณีที่งบประมาณปกติและงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่เพียงพอ และต้องผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากมีการใช้เงินดังกล่าวไปแล้วต้องมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในโอกาสแรกที่กระทำได้

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเงินทุนสำรองจ่ายต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 2561 พบว่า สัดส่วนดังกล่าว อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 และ 1.6 ตามลำดับ

บทความก่อนหน้านี้รักษ์ผืนป่าฯช้ำ! ขอทบทวนร่วมรัฐบาล หลังยกกระทรวงทรัพยากรฯ ถูกยกให้อีกพรรคมีทีมงานมาทำหมด
บทความถัดไปเปิดแผง รมต .ปชป. หลังถกเดือดเคาะ7ชื่อ (ปรับสลับหลายเก้าอี้)