โฆษกเพื่อชาติ ชี้ จนท.บุกร.ร.จี้ลบภาพพานไหว้ครูล้อการเมือง ตกลงคนไทยมีเสรีภาพแสดงความเห็นหรือเปล่า?

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมืองโฆษกพรรคเพื่อชาติถามว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ขอความร่วมมือลบรูปพานออกจากโซเชียลให้หมดนั้น รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ข่าวว่าได้เรียกเด็กนักเรียนมาอบรมแล้วว่า หนูๆ ยังเป็นเด็กอยู่ ยังไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคืออะไร สรุปคนไทยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ ที่ระบุว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเฉพาะ” จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อครูและนักเรียนนั้นเป็นการไปจำกัดเสรีภาพของ นักเรียนและครูตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีนี้นักเรียนและครูมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมทั้งพื้นที่โรงเรียนมีเสรีภาพทางวิชาการ ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ที่ระบุว่า ”เสรีภาพของผู้สอนหรือผู้เรียนในการจะถือเอาและแสดงออกซึ่งความคิดเห็น โดยปราศจากความหวาดกลัวต่อการแทรกแซงตามอำเภอใจ โดยทางราชการ” หรือไม่

นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมืองกล่าวต่อว่า การแสดงออกของนักเรียนโดยใช้พานไหว้ครูสื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหลายโรงเรียนหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเป็นเรื่องน่ายินดี ที่สังคมเยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัวสนใจการเมืองอยากสะท้อนให้สังคมคนหัวเก่าอนุรักษ์นิยมรู้ว่า การจัดการเลือกตั้งเพื่อบอกสังคมโลกและสังคมไทยว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่กติกาและกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม มีการทำลายพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ส่งเสริมพรรคสืบทอดอำนาจเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ การแสดงออกด้วยพานไหว้ครูในทุกภูมิภาค เยาวชนเพียงต้องการสะท้อนถึงกลุ่มคนหัวเก่าอนุรักษ์นิยมว่า การสร้างวาทะกรรมและปฏิบัติการจิตวิทยาหลอกเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้อีกต่อไป ที่สำคัญเยาวชนเหล่านี้คือผู้ที่กำลังจะเติบโตและต้องอยู่ในประเทศนี้ต่อไปอีกนาน ทำไมถึงใช้การสร้างความหวาดกลัวจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการแสดงความคิดเห็นของเยาวชน

“ตนขอฝากถึงเจ้าหน้าที่และฝ่ายอนุรักษ์อำนาจนิยมว่า “ประชาธิปไตยคือการที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีใครมีสิทธิเหนือกว่าใครที่จะไปบังคับ ข่มขู่ให้ใครต้องคิดเห็นเช่นตนเอง” รวมทั้งฝากพิจารณาด้วยว่า การละเมิดสิทธิเสรีภาพระดับมหาวิทยาลัย 5 ปี ที่ผ่านมาได้ ผลิตคนรุ่นใหม่ไม่เอาเผด็จการกว่า 6 ล้านคน เวลานี้พัฒนามาละเมิดสิทธิเสรีภาพระดับมัธยม มาทำนายกันว่าจะผลิตเยาวชนต้านเผด็จการอีกจำนวนเท่าใด” โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้แชทหลุด! สมาคมขรก.ท้องถิ่นจี้สอบรรจุอปท.โปร่งใสหรือไม่ แซดวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง
บทความถัดไปวินรถตู้ประกาศเลิกกิจการ ชี้ ‘เจ๊งเพราะคสช.’ ชาวเน็ตถาม ‘เพราะคสช.หรือบริการแย่?’