ผบ.ตร.ตั้งกก.สอบ’ไบโอแมทริกซ์’ตรวจพิสูจน์บุคคล 2,000 กว่าล้านสตม. หลัง’ทนายตั้ม’ร้องปปช.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่าพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 331/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ปรากฎข่าวนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เพื่อให้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ เกี่ยวกับความล่าช้าในการดำเนินโครงการและประสิทธิภาพของระบบและโครงการรถสายตรวจไฟฟ้าอัจฉริยะ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟในบางพื้นที่และความคุ้มค่ากับเงินของรัฐ
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการโครงการทั้งสองโครงการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ประการใด อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

พล.ต.ท. ชนสิษฎร์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผ.ตร. เป็นประธานกรรมการ,พ.ต.อ.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน รองผบก.กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นกรรมการ,พ.ต.อ.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ รองผบก.ตม.2 เป็นกรรมการ,พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์ รองผบก.ตม.6 เป็นกรรมการ,พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร รองผบก.กต.5จ.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ
พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนบก.สส.บช.3 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งแล้วเสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

สำหรับการจัดซื้อคุรุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ ลายพิมพ์นิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้ในสมัย พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.ในขณะนั้น โดยมีงบลงทุนรวมกว่า 2,116 ล้านบาท

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้กสม.แจง ที่ประชุมไม่ส่งเรื่อง ร้องปลด “อังคณา” ร่วมสังเกตการณ์สอบ “ปิยบุตร” ปมวิจารณ์ยุบ ทษช.
บทความถัดไปเว็บรัฐสภาไทย ลงข้อมูล “รังสิมันต์ โรม” ส.ส.อนาคตใหม่ ประวัติคดีการเมือง-ต้านเผด็จการทหารแน่น