“วัฒนา” อัด “วิษณุ” เรื่องสรรหา ส.ว. ประชาชนต้องเกี่ยว เพราะใช้อำนาจแทน-กินเงินภาษี

เมื่อวานนี้ (13 มิถุนายน 2562) นายวัฒนา เมืองสุข ได้ออกมาวิจารณ์ความเห็นของนายวิษณุ เครืองามที่ตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับคำสั่งสรรหา ส.ว.ที่หายไปจากราชกิจจานุเษกษาที่ระบุว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่ง ไม่ใช่กฎหมาย ไม่จำเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะเป็นขั้นตอนภายใน ไม่เกี่ยวกับประชาชนนั้น นายวัฒนามองว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) คือสถานการณ์ของการตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง อันเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่มิได้เป็นไปโดยปราศจากอคติ จึงถือเป็นการทุจริตประเภทหนึ่ง

ข้อแก้ตัวที่ว่าคณะกรรมการคัดสรร ส.ว. ไม่ได้เสนอชื่อตัวเองและไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเวลาที่กรรมการคนอื่นลงมติก็ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจของคณะกรรมการคนอื่นๆ ที่เลือกกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมไม่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะหากกรรมการที่อยู่ในห้องประชุมไม่เลือกกรรมการคนที่ต้องออกไปนอกห้องประชุมก็ย่อมเกรงว่าเมื่อถึงคราวตนบ้างก็อาจไม่ได้รับการลงมติ การเสนอชื่อและการลงมติจึงมีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ยิ่งเมื่อพิจารณาว่ากรรมการ 9 ใน 10 คนนั้น ไม่ตัวเองก็เป็นญาติที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ส.ว. จึงถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้ว

การได้มาซึ่ง ส.ว. ถือเป็นเรื่องของประชาชนเพราะ ส.ว. ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนและกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน การได้มาซึ่ง ส.ว. จึงต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ หากประชาชนมีข้อสงสัยในกระบวนการย่อมมีสิทธิที่จะตรวจสอบได้เสมอ นี่เป็นอีกเหตุผลที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอาอำนาจคืนให้กับประชาชน

บทความก่อนหน้านี้ส.ส.อุบลฯ ถาม วิษณุ เจ็บสีข้างบ้างไหม ปมกรรมการสรรหา ส.ว. ชงเองกินเอง
บทความถัดไป“เสี่ยโต้ง” รับ กดดัน หลังพรรคตั้งกก.สอบ ไม่โหวตบิ๊กตู่ ยันพร้อมแจงตามข้อเท็จจริง