“ทวี”ซัด กรรมการสรรหาส.ว. ชงเองกินเอง ขาดความชอบธรรม-สำนึกคุณธรรม

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นกรณีการสรรหาสว. ที่มีการเปิดชื่อกรรมการสรรหาแล้ว โดยระบุว่า

เป็นกรรมการสรรหา แต่เลือกตัวเองเป็น ส.ว. ผิดกฎหมาย ไม่ชอบธรรม และขัดกันแห่งผลประโยชน์!!!

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เลือกตัวเองเป็น ส.ว. ตามที่ปรากฏนั้น เป็นพฤติการณ์และการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม นอกจากจะขัดต่อกฎหมาย ยังขาดความชอบธรรมและสำนึกด้านคุณธรรม อีกทั้ง เงินเดือนกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ ส.ว. ทุก ๆ เดือนเป็นเวลานานถึง 5 ปีนั้น เป็นเงินที่ได้มาจากภาษีของประชาชน มีที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนไทยทั้งประเทศ ที่รัฐจัดเก็บเพื่อนำมาจัดสรรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงถือเป็นเงินของประชาชน ที่ต้องใช้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และสนองประโยชน์ของสาธารณะ

ดังนั้น สังคมต้องร่วมมือกันไม่ปล่อยให้พฤติกรรมและการกระทำที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์อิสระ กระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่รัฐลอยนวล

กรณี ส.ส.(และส.ว.) เคยมีตัวอย่างที่แสดงถึงมาตรฐานจริยธรรมที่ดี สมแก่เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้แทนประชาชน ได้แก่

กรณีการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองและลาออกจากการเป็นส.ส.ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อ 71 ปี ที่ผ่านมา(พ.ศ.2491)

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ได้ลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ทันทีเมื่อสภาผู้แทนได้มีมติเพิ่มเงินเดือนให้กับสมาชิกสภา ที่เป็นการขึ้นเงินเดือนให้ตัวเอง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว จึงลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และลาออกจากเป็น ส.ส.ที่ท่านตระหนักว่า ตำแหน่ง ส.ส. มาด้วยความไว้ใจจากประชาชน..

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“ช่อ พรรณิการ์” โฆษกอนาคตใหม่ ถึงไทยแล้ว หลังลือสะพัดเลื่อนกลับไทย
บทความถัดไปอนุสรณ์ ติปยานนท์ : ท้องฟ้าเทาทะมึน