พบพิรุธเพิ่ม! ลากตั้งส.ว. ปิดบังหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา ส่อขัดรัฐธรรมนูญ

พบพิรุธ ลากตั้งส.ว. อีก ปิดหลักเกณฑ์ ส่อขัดรัฐธรรมนูญ ม.269 (ข)(ค) ‘สมชัย ศรีสุทธิยากร’ ยันชง 50 รายชื่อสำรองย้อนหลังไม่ได้

ลากตั้งส.ว. / วันที่ 12 มิ.ย. รายงานข่าวเปิดเผยว่า นอกจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ปกปิดคำสั่งคสช.ที่ 1/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว.และไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจทำให้การแต่งตั้งส.ว.เป็นโมฆะ

ยังพบข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกว่าคณะกรรมการสรรหาส.ว.ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณเป็นประธาน ก็ไม่ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรร 400 รายชื่อ และไม่ลงในราชกิจจานุเบกษาว่ามีกระบวนการอย่างไรเพื่อส่งให้คสช.เลือกให้เหลือ 194 คนละสำรองอีก 50 คน

รัฐธรรมนูญมาตรา 269 (1)(ข) บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการสรรหาส.ว.คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศจำนวนไม่เกิน 400 คน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากำหนดและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ…”

แต่จนถึงขณะนี้ ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาส.ว.ได้กำหนดวิธีการอย่างไรและ ยังไม่ประกาศในราชกิจจาฯอีกด้วย

ต่างจากการเลือกส.ว.ประเภทสมัครที่อำเภอแล้วเลือกกันเองจนถึงระดับประเทศที่กกต. ดำเนินการ ส่ง200 รายชื่อให้คสช.เลือก เพียง 50 คนเพื่อแต่งตั้งเป็นส.ว. ซึ่งกกต.ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการเลือกส.ว.และประกาศในราชกิจจา เช่น เล่ม 135 ตอนที่ 74ก วันที่ 21 ก.ย.61 หน้า 1 และมีระเบียบประกาศของกกต.อีกหลายฉบับเกี่ยวกับการเลือกส.ว. ที่ประกาศในราชกิจจาฯ แต่การสรรหาส.ว. 400 รายชื่อ กลับปกปิดไม่ประกาศให้สังคมได้รับรู้และไม่ประกาศในราชกิจจาฯ

นอกจากนี้ยังพบว่า การประกาศรายชื่อสำรองส.ว.ประเภทสรรหา 50 คน ที่ลงราชกิจจาฯเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ก็ส่อจะเป็นโมฆะ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 269(1)(ค) ที่บัญญัติให้คสช. คัดเลือกรายชื่อสำรองจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตาม(ข)จำนวน 50 คน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268″

ซึ่งควรจะประกาศในราชกิจจาฯวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประกาศพร้อมกับรายชื่อส.ว.250 คนและรายชื่อส.ว. สำรองประเภทเลือกกันเอง 50 คน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. โพสต์เฟซบุ๊คระบุ ว่า ส ว.ที่มาจากการเลือก ไม่สามารถส่งบัญชีสำรองเพิ่มได้ เนื่องจากเลยเวลาจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กล่าวคือต้องคัดรายชื่อสำรอง จากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจำนวน 50 คนให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.

บทความก่อนหน้านี้‘อธิบดีปกครอง’ ยัน กำลังหารือ ก.พ.คืนตำแหน่ง นร.นายอำเภอ ยันไม่เปิดเพิ่ม-มีเพียงพอ
บทความถัดไปนักข่าวสายทหารดัง เผยล่าสุด “บิ๊กป้อม” แอบเจ็บ เกือบล้มกลางาน! เดินแทบไม่ไหว