“ชวน”จ่อจัดคอร์สอบรมส.ส. หวังกู้ภาพลักษณ์ หน้าเก่า หน้าใหม่ โดนหมด

“ชวน” จ่อจัดคอร์ส อบรมส.ส.หวังกู้ภาพลักษณ์ หน้าเก่า หน้าใหม่ โดนหมด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ว่าที่เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯได้หารือกับนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อการจัดอบรมส.ส.เพื่อให้ทราบถึงกฎ,ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การใช้สิทธิในที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงหน้าที่ของสมาชิก ฐานะเป็นตัวแทนประชาชนต่อการทำงานเพื่อประชาชนและการผลักดันแนวทางแก้ปัญหาในเวทีของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของผู้แทนราษฎร เบื้องต้นจะมีการจัดอบรม เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็น ส.ส. ใหม่ หรือ ส.ส. สมัยแรก อาจใช้เวลาอบรมและทำความเข้าใจประมาณ 2 วัน และกลุ่ม ส.ส.หลายสมัย เพื่อทบทวนและพิจารณาต่อการปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างหารือและกำหนดการจัดอบรมที่แน่นอน นอกจากนั้นได้รับแจ้งจากเลขาธิการสภาฯถึงการทำหน้าที่ของส.ส. ต่อการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชน ซึ่งสภาฯ มีกลุ่มงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ ส.ส. จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

บทความก่อนหน้านี้พปชร.ยอมรับแล้ว ตั้งเป้าเอากระทรวงหลักคืนจากพรรคร่วม
บทความถัดไป“มาร์ค”ปัดข่าวตั้งพรรคใหม่ ยัน “อยู่เฉยๆเลย” “เทพไท”เชื่อ จ่อกลับคืนการเมืองอีก