อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) รับมอบรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในระดับอาเซียน “ Best PR Government in ASEAN”

คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN :

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) รับมอบรางวัลสุดยอดการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ในระดับอาเซียน “ Best PR Government in ASEAN” จากผลงาน “โครงการสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ผู้แทนสมาพันธ์ประชาสัมพันธ์แห่งอาเซียน (ASEAN Public Relations Network : APRN) เป็นผู้ส่งมอบ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทความก่อนหน้านี้ต่างประเทศอินโดจีน : เวียดนามกับเฟซบุ๊ก
บทความถัดไปกรมการจัดหางาน จับมือ HRD Korea จัดนัดพบแรงงานไทยที่กลับมาจากทำงานเกาหลีใต้