‘ศรีสุวรรณ’ จี้ ป.ป.ช.-ผู้ตรวจฯ เอาผิด บิ๊กตู่-คสช.เหตุประกาศชื่อ ส.ว.สำรองไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดำเนินสอบสวนเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 2561 และกฎหมายอาญา นอกจากนี้ ได้ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองวินิจฉัยว่า การกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์เข้าข่ายการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะบัญชี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สำรอง 50 คน ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ด้วย

นายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ส.ว.ตาม พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 จำนวน 50 คน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น

“เห็นว่าการประกาศรายชื่อ ส.ว.สำรองดังกล่าวของ คสช.ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.269 (ค) ประกอบ ม.90 (ค) และ ม.98 แห่ง พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ฯ ที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าจะต้องประกาศรายชื่อสำรอง 50 คน จากบัญชีรายชื่อ ส.ว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งให้เลือก จำนวน 200 คน (ตามบัญชี (ก) และอีก 50 คน จากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ จำนวน 400 คน (ตามบัญชี (ข) แต่ปรากฏว่าพล.อ.ประยุทธ์ลงนามประกาศบัญชีรายชื่อ ส.ว.สำรองเพียง 50 คน เท่านั้น และไม่ทราบว่าบัญชีรายชื่อ สว.สำรอง 50 คน ที่ประกาศนั้นมาจากระบบบัญชีใด ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อ ส.ว.สำรองเพียง 50 คน โดยไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากระบบบัญชีใด จะทำให้เกิดปัญหาในการขยับรายชื่อ ส.ว.ขึ้นมาแทน หาก ส.ว.ตัวจริงอาจหลุดจากตำแหน่งไปตามรัฐธรรมนูญ ม.111 ซึ่งจะต้องคัดเลือกบุคคลจากบัญชีสํารองเพื่อแทนตําแหน่งที่ว่าง ตาม ม.90 (4) และตาม ม.98 แม้กฎหมายให้นําความใน ม.45 วรรคสอง แห่ง พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมก็จะไม่สามารถทำได้” นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ความผิดพลาดล้มเหลวของพล.อ.ประยุทธ์ และ คสช.ในครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ เด่นชัดว่าเป็นความเย่อหย่อนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บทของชาติ อันจะก่อให้เกิดปัญหาและความสับสนอลหม่านของชาติบ้านเมืองในอนาคต เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ด้วย

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทความถัดไป‘เท่าพิภพ’ โพสต์ขำๆ ประชุมยังไม่จบ ส.ส.เดินออกไปกินมื้อกลางวันกันแล้ว