วัดพลังยกแรก! เฉือน248 – 246 ไม่เลื่อนวาระเลือกปธ.สภา หลัง พปชร.ขานผิด5

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 พ.ค. ในการประชุมสภานัดแรกช่วงบ่าย นายชัย ประกาศว่าขณะนี้มีสมาชิก 478 คน จาก 497 คน นายวีระกร เจ้าของญัตติ ยืนยันญัตติให้เลื่อนการพิจารณาออกไป แต่น.พ.ชลน่าน อาศัยข้อบังคับประชุม 47 (6) ขอปิดอภิปราย เพราะได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว ฟังได้พอประมาณว่ามีความไม่พร้อมของสมาชิกเท่านั้น แต่ภาพพักการประชุม มันชัดเจนว่ายืนยันขอเลื่อนประชุมออกไป พวกตนจาก 7 พรรคเห็นว่าควรปิดอภิปรายและให้ลงมติ

โดยพบว่า นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ลงมติเห็นด้วยให้เลื่อนการลงมติเพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาฯ ออกไป

โดยพบว่านายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งลงคะแนนไม่เห็นด้วยในตอนแรก ก่อนจะขอลงคะแนนใหม่อีกครั้ง และออกเสียงเห็นด้วยกับการเลื่อนการประชุม จากนั้น ยังพบว่า มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม นายอนุชา น้อยวงศ์ นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ลุกขึ้นขอกลับการลงคะแนนเป็น เห็นด้วยให้เลื่อนการประชุม

ทำให้การประชุมเกิดความวุ่นวายคัดค้านการกลับการลงคะแนนดังกล่าว ซึ่งนายชัย ได้ตัดสินว่า ให้ถทือว่า การลงคะแนนเป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่มีการประท้วงและขอให้ที่ประชุมลงคะแนนรับรองการเปลี่ยนการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ทำให้ประธานที่ประชุมได้ขอให้สมาชิกยกมือลงคะแนนอีกครั้ง

โดยนายอภิสิทธิ์ ได้ลุกขึ้นอภปราย ทักท้วงในการลงคะแนนด้วยวิธีการยกมือใหม่อีกครั้ง และนายวันนอร์ ได้ลุกขึ้นทักท้วงว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีการเปลี่ยนการลงคะแนนที่ลงไปแล้วอีกครั้งในลักษณะดังกล่าว มีแต่การใช้สิทธิเนื่องจากเข้าที่ประชุมไม่ทันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม นายชัย ชิดชอบ ได้กล่าว ว่า ตามข้อบังคับการประชุมทำไม่ได้ แต่อนุโลมให้ จนทำให้ที่ประชุมมีการลุกขึ้นประท้วงอีกครั้ง

โดยการลงคะแนนพบว่า มี ส.ส. ไม่เห็นชอบในการเลื่อนการประชุม 248 เสียง เห็นชอบให้เลื่อนการประชุม 246 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และมีคะแนนที่ขอแก้ 5 เสียง จากไม่เห็นชอบ เป็นเห็นชอบ ทำให้ การประชุมสามารถเข้าสู่วาระต่อไป คือ การเลือกประธานสภา ได้ต่อ

โดยได้เสนอชื่อ นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ และ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ

บทความก่อนหน้านี้ในประเทศ / ปิดสวิตช์ แต่ยัง ‘สว่าง’
บทความถัดไปถนัดศรีชวนชิม/ แนะนำทั้ง ‘คาว’ และ ‘หวาน’ ก๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮง เค้ก-คุกกี้ ‘น้องเนยเบเกอรี่’