ไร้คู่แข่ง! ที่ประชุม ส.ว. เคาะพรเพชร นั่งประธาน พล.อ.สิงห์ศึก-ศุภชัย รอง1-2

ไม่พลิกโผ ไร้คู่แข่ง !! ที่ประชุม ส.ว. มีมติให้ ‘พรเพชร’ นั่ง ประธาน ส.ว. ‘พล.อ.สิงห์ศึก’ เป็นรองประธาน ส.ว. คนที่ 1, และ ’ศุภชัย’ เป็นรองประธาน ส.ว. คนที่ 2

24 พ.ค. 62 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา สมาชิก ส.ว. เดินทางมาพร้อมกันจากพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ที่ กระทรวงการต่างประเทศ โดยรถบัส มายังหอประชุมใหญ่ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย อดีตประธาน สนช., นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธาน สนช. , นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต. , พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร อดีต สนช. , พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายของนายกรัฐมนตรี , นายอุปกิต ปาจรียางกูร สามี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ , นางจิรดา สงฆ์ประชา พี่สาว ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ , นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล น้องชายกรรมการบริหารพรรค พรรคพลังประชารัฐ , นายสัญชัย จุลมนต์ น้องชายประธานศาลฎีกา, พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา, พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม น้องชายวิษณุ, นายสม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชายสมคิด เป็นต้น รวมทั้งอดีตรัฐมนตรี และผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง เดินทางมาพร้อมกันโดยรถประจำตำแหน่ง
.
การเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาในครั้งนี้ใช้ระเบียบข้อบังคับเดียวกับเมื่อปี 2551 โดยมี ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ อดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่มีอายุ 85 ปี (อาวุโส)เป็นประธาน ส.ว. ชั่วคราว ในการเลือกตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา
.
ทั้งนี้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิก ส.ว. ได้เสนอชื่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ในการดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา ซึ่งมีผู้รับรอง 10 คน ตามระเบียบ เพียวชื่อเดียว ไม่มีคู่แข่ง ทำให้ นายพรเพชร ได้ดำรงตำแหน่งอัตโมมัติ เพราะไม่มีการเสนอชื่อแข่ง
.
โดยนายพรเพชร ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ถึงเส้นทางการการศึกษาและการทำงานด้านกฎหมาย องค์กรอิสระ ซึ่งตนย้ำถึงประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมายาวนาน
.
จากนั้นนายสุวพันธุ์ ได้เสนอให้มีรองประธาน ส.ว. จำนวน 2 คน พร้อมทั้งเสนอชื่อ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เพียงชื่อเดียว ไม่มีคู่แข่ง โดยมีผู้รับรองมากกว่า 10 คน ทำให้ พล.อ.สิงห์ศึก ได้ดำรงตำแหน่งโดยอัตโนมัติ โดยได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ถึงการดำรงตำแหน่งในกองทัพมาสู่การเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ผ่านการพิจารณากฎหมายหลายฉบับ และเชื่อมั่นจะขับเคลื่อนวุฒิสภาให้พัฒนายิ่งขึ้น
.
จากนั้น นายสุวพันธุ์ ได้เสนอชื่อ นายศุภชัย สมเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 โดยมีผู้รับรองเกิน 10 คน เพียงชื่อเดียว ไม่มีคู่แข่ง จึงได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ พร้อมได้แสดงวิสัยทัศน์ ในการทำหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

บทความก่อนหน้านี้กงสุลใหญ่ฯย้ำ ความร่วมมือ ‘จีน-อาเซียน’ ช่วยทุกประเทศผ่านสงครามการค้าได้
บทความถัดไปพปชร.ทุ่มหมดหน้าตัก! 115 เสียงหนุน ชวน ประธานสภาฯ ส่ง สุชาติ นั่งรองฯ คนที่ 1