สภาฯ วางคิว โหวตชิงปธ.วุฒิสภา 24พ.ค. รุ่งขึ้น 25พ.ค. ชิงปธ.สภาผู้แทนฯต่อทันที

(17 พ.ค.) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกประธานวุฒิสภา (ส.ว.) และรองประธานส.ว.อีก 2 คนนั้น จะดำเนินการเลือกกันในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะทันที หลังจากเสร็จงานรัฐพิธีแล้ว ส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และรองประธานสภาฯ อีก 2 คนนั้น จะเลือกกันในวันที่ 25 พฤษภาคม ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะเช่นกัน ทั้งนี้ เหตุที่ต้องแยกการเลือกประธานส.ว. และประธานสภาฯ ออกเป็นคนละวันนั้น เพราะกลัวว่า ถ้าหากดำเนินการเลือกในวันเดียวกันแล้วอาจจะทำให้เสียเวลาได้ เนื่องจากหากการเลือกของสภาฯ ใดเกิดความล่าช้า ก็จะทำให้การเลือกของอีกฝั่งช้าตามไปด้วย

บทความก่อนหน้านี้นพดล ย้ำ เพื่อไทย ไม่มีปัญหา อนค.ลุยรวมเสียงตั้งรัฐบาล
บทความถัดไปE-DUANG : ปัจจัยใหม่ ของ การเมืองไทย การเมือง”โพสต์”  24 มีนาคม