ร้องถอด “ฮิโนกิแลนด์” ออกจาก 10 แหล่งรายชื่อวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่ต้องไป

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่หน้าโรงแรมแชงกรี-ล่า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายเฉลิม สารแปง นางคำศรีดา แป้นไทย และนายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช เข้ายื่นหนังสือต่อผู้แทนกระรวงวัฒนธรรม และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรียกร้องขอให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถอดรายชื่อ ‘ฮิโนกิแลนด์’ ออกจาก 10 แหล่งรายชื่อวัฒนธรรมที่ต้องไป

โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่า กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นตรงกันว่า การประกาศยกย่องดังกล่าวไม่ถูกต้องและขัดกับวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ว่า ‘ภายในปี 2564 คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสม และประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน” เพราะโดยความหมายแล้วน่าจะหมายถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย มิใช่ส่งเสริมวัฒนธรรมสากล หรือไม่ใช่ทุนวัฒนธรรมชาติอื่นที่แฝงเข้ามาไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรืออื่นใด

และภารกิจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ การยกย่องเชิดชูเกียรติและรณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยและชุมชน กรณีการยกย่องฮิโลกิแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านร้องธาร อ.ไชยปราการ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชน ตกแต่งอาคารสไตล์ญี่ปุ่นบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการจ้างแรงงานในพื้นที่ไม่มีส่วนใดที่ถือเป็นวัฒนธรรมไทย แต่หากจะเป็นการยกย่องโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

“กรณีนี้เป็นภารกิจผิดฝาผิดตัว ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการสร้างความสับสนและตกตะลึงอย่างที่ไม่ควรจะเกิด กลุ่ม/เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียกร้องให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกเลิกการประกาศยกย่อง 10 แห่งวัฒนธรรมที่ต้องไปและหันมาส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คนไทยตระหนัก หวงแหน อนุรักษ์สืบสานต่อไป”

ทั้งนี้ในเวลาเดียวกันนายวีระ เป็นประธานการแถลงข่าวผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASCC Council) ณ ห้องสุโขทัย 3 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ห้ามสื่อมวลชนถามนอกประเด็นและรีบออกจากห้องประชุมไปทันทีที่การแถลงข่าวเสร็จสิ้นลง

บทความก่อนหน้านี้“วิษณุ” เตือน รมต.-ส.ส.-ส.ว. ระวังถือหุ้นสัมปทานผูกขาดกับรัฐ ถ้าพลาด อาจวืดตำแหน่ง
บทความถัดไปคอนเฟิร์ม! รัฐพิธี 24 พ.ค. โหวตปธ.สภา 25 พ.ค. ด้าน เลขาฯ ยังไม่ยัน ใช้หอประชุมมธ.เลือกนายกฯ