สาหัส! “นกแอร์” เปิดผลไตรมาสแรก 62 ขาดทุน 304 ล้าน ร่วงหนักเกิน 1000%

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศถึงผลประกอบการของนกแอร์ช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 304.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,031 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 26.88 ล้านบาท

เนื่องจากได้ลดขนาดฝูงบินอากาศยานจาก 25 ลำ เหลือ 23 ลำ เพื่อเร่งลดค่าใช้จ่าย โดยการนำเครื่องบินใบพัด ATR 72-500 ออกจากฝูงบินจำนวน 2 ลำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับตารางการบินในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season) ซึ่งส่งผลให้ ปริมาณผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินลดลง โดยเฉพาะเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาลำไปสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาค่าตั๋วโดยสารเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากสภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 15,449.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.77 %จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 4,923.61 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 10,525.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 31.87% และ 68.13% ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 16,571.63 ล้านบาท ลดลง 3.12 %จาก ณ วันที่31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 58.33%

บทความก่อนหน้านี้ครม. เคาะ “ประวิตร-สมคิด-วิษณุ” รองนายกฯรักษาราชการแทน ตามลำดับ
บทความถัดไปอจ.จุฬาฯ คำนวณค่าตอบแทน250ส.ว. อยู่ 5 ปี จ่าย5.5พันล้าน คุ้มเงินภาษีไหม?