ตามคาด! ถวิล หมอพรทิพย์ วันชัย สมชาย เนาวรัตน์ และ นายพลอีกพรึบ! นั่ง ส.ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 14 พ.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรายละเอียดดังเอกสารด้านล่างนี้

ซึ่งน่าสนใจว่าหลายรายชื่อที่ปรากฎส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำ5สาย อดีตนายพลตำรวจ อดีตนายทหารชื่อดัง และบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ คสช.มีอำนาจ5ปีที่ผ่านมา

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
บทความถัดไป9 ชทพ.รายงานตัวส.ส. ยังพลิ้ว เลือกฝ่ายร่วมรบ. ‘ลูกท็อป’ ให้สิทธิ ‘หนูนา’ ชี้ขาด