ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินชงศาลปกครองวินิจฉัย กกต.รับรอง ส.ส. 11 พรรคเล็ก

วันที่ 9 พฤษภาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) เรื่อ ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) แบบบัญชีรายชื่อ โดยประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา128 และ มาตรา 129 โดยได้มีประกาศรับรอง สส. แบบบัญชีรายชื่อ 11 พรรคการเมืองเล็ก ที่มีคะแนนไม่ถึงจำนวน สส.ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ ไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 71,000 คะแนนต่อคนตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 91 บัญญัติไว้

“การออกประกาศหรือการกระทำดังกล่าวของ กกต. ถือได้ว่าอาจเป็นการใช้สูตรหรือวิธีการคำนวณที่อาจจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 91 และยังอาจจะส่งผลต่อบริบททางการเมืองในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ เพราะจะทำให้เกิดพรรคการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเมืองที่ต้องการให้มีพรรคการเมืองจำนวนน้อยพรรคเพื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน และอาจเข้าข่ายการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติได้” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 อาคารศูนย์ราชการ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา .231(2) โดยเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองโดยไม่ชักช้าตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้พลังธรรมใหม่บอกยังไม่เลือก รอฟังเสียงสมาชิกเลือกฝ่ายไหน
บทความถัดไปแพทย์ พิจิตร : ขอบฟ้าความคิดนักปรัชญาเยอรมัน