สุดอบอุ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับพระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และพระบรมวงศ์ ภายหลังจาก โปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ เข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ และเหรียญรัตนาภรณ์แล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยความอบอุ่น

 

 

บทความก่อนหน้านี้ร.10 เสด็จฯ ถวายราชสักการะ ‘พระบรมราชสรีรางคาร ร.9-พระอัฐิอดีตพระสังฆราช’ ที่วัดราชบพิตรฯ (ภาพชุด)
บทความถัดไปพระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร