สกสค.ปัดฝุ่นโครงการพัฒนาชีวิตครู หมุน 1.5 หมื่นล้าน แก้หนี้

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสกสค.ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นชอบเพิกถอนมติคณะกรรมการสกสค. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ให้ยุติโครงการพัฒนาชีวิตครู และให้คืนเงินในส่วนที่ต้องจัดสรรให้เครือข่ายพัฒนาชีวิตครู ให้ธนาคารออมสินไปดำเนินการ  ทั้งนี้ตนได้ตรวจสอบและ พบว่า โครงการดังกล่าว ธนาคารออมสินจะให้เงิน 50,000 ล้านบาท ในการพัฒนาและแก้ปัญหาหนี้สินครู  โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณเริ่มต้นจำนวน 500 ล้านบาท ดังนั้นการจะใช้มติคณะกรรมการสกสค. ไปยกเลิกมติครม.  จึงไม่สามารถทำได้ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้สกสค.เริ่มดำเนินโครงการใหม่

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการโครงการได้ เพราะข้อบังคับกำหนดว่า ให้กรรมการโครงการ ประกอบด้วยผู้แทน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากคณะกรรมการสกสค. 12 คน แต่เมื่อมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.)ที่ 7/2558 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค.  ยุติบทบาทคณะกรรมการสกสค. ทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบไม่ครบ  จึงเสนอแก้ข้อบังคับสกสค. ว่าด้วยการพัฒนาชีวิตครู เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการครบ และได้อายัดเงินสนับสนุนพิเศษ 0.25% ซึ่งเป็นเงินค่าตอบแทนที่ธนาคารออมสินจ่ายให้ตามสัญญา และยังเหลือค้างบัญชีอยู่ ประมาณ 41 ล้านบาท โดยห้ามเคลื่อนไหว จนกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่

“จากนี้จะไปดำเนินการจัดทำข้อบังคับ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการศธ. เห็นชอบคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งหากสามารถประชุมนัดแรกได้ จะเริ่มต้นจ่ายเงินลงพื้นที่ให้เครือข่ายทำกิจกรรมต่อ  ขณะเดียวกันยังมี จำนวนผู้กู้คงเหลือ 18,387 คน สินเชื่อคงเหลือ ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อีกกว่า 15,000 ล้านบาท  ดังนั้นคงจะไม่สามารถ ยกเลิกโครงการได้  เรื่องนี้ทางเครือข่ายครูต่างเรียกร้องให้เริ่มดำเนินการใหม่ ”นายอรรถพลกล่าว

บทความก่อนหน้านี้โรงงานยาสูบเผย รอเพียง สธ.ไฟเขียว “บุหรี่กัญชา” พร้อมผลิต
บทความถัดไป“คีอานู รีฟส์” ฝึกเข้ม! กับอดีตหน่วยซีลและซีไอเอตัวจริงเป็นเดือน ก่อนลุยแหลก! ใน JOHN WICK : CHAPTER 3