คลังดันแรงงานนอกระบบออมเงินผ่านกอช.เป้า 2 ล้านราย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยภายหลังมอบใบประกาศเกียรติคุณ จังหวัดที่ส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น ไตรมาส 1 ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ที่มียอดสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ที่กระทรวงการคลังว่า ขณะนี้กอช.มีสมาชิก 7 แสนราย จากความร่วมมือของกระทวงมหาดไทยและจังหวัด คาดว่าภายในปีนี้จะมีสมาชิกถึง 1 ล้านราย และตั้งเป้าหมายให้ถึง 2 ล้านรายในเวลาอันใกล้นี้

นายประสงค์กล่าวว่า กอช.เป็นการสนับสนุนแรงงานนอกระบบให้มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ นอกจากสมาชิกจะสบทบแล้ว รัฐยังสบทบให้ด้วย โดยเงินเข้าไปในกองทุนฯ นั้นมีการนำไปบริหารให้งอกเงย ซึ่งการออมเงินกอช.ถือเป็นการดำเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ

นายประสงค์กล่าวว่ากอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว และเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาค นำร่องส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน 31 จังหวัด ซึ่งมี 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดตรัง ที่มีการส่งเสริมการออมกับ กอช. มียอดสมาชิกสูงสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ กอช. มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยในไตรมาสแรกของปี 2562มีจังหวัดที่มีสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายมากกว่า 10% ถึง 7 จังหวัดแล้ว หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ให้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“ตรีรัตน์”ร้องกกต. เพิ่ม เอกสารหน่วย13 เขต13 กทม. จำนวนผู้มีสิทธิ-ชื่อปธ.ไม่ตรงกัน
บทความถัดไปหวานชื่น! “คิม” เยือนรัสเซียพบ “ปูติน” หนุนสันติคาบสมุทรเกาหลี