แห่ชิงบิ๊กสกสค.-คุรุสภา-อค. ‘อรรถพล-พินิจศักดิ์-สมมาตร์’ ลุ้นด้วย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เลขาธิการคุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้า(อค.) ของสกสค. ไปเมื่อวันที่ 17-22 เมษายน ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว จากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสรรหาที่มีน.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดศธ.เป็นประธาน ดำเนินการสรรหาตามขั้นตอน ซึ่งคงต้องให้เวลา เพราะผู้สมัครค่อนข้างมาก

“ผู้สมัครมีทั้งคนในศธ. และคนนอก ผู้สมัครองค์การค้าฯ มาจากหลายขั้ว การเปิดกว้างให้มีการสรรหา เป็นเรื่องดี เพราะถ้าเลือกคนในศธ. มาดำรงตำแหน่งก็ทำได้ชั่วคราว หากเปลี่ยนรัฐบาล และนักการเมืองเข้ามา ต้องเปลี่ยนคนแน่นอน” นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า ส่วนกลุ่มที่ออกมาต้านนั้น ตนได้ชี้แจงไปแล้ว ไม่เข้าใจว่าจะออกมาต่อต้านเพื่ออะไร ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มใด หรือรับงานใครมา แต่ยืนยันว่าการสรรหาช่วงนี้ถือเป็นเรื่องดีและมีความเป็นธรรมที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งเลขาธิการสกสค. มี 4 ราย ดังนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. นายวิวัฒน์ อ้นน่วม อดีตรองเลขาธิการสกสค. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการศธ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการศธ.

ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ มีผู้สมัคร 6 ราย ดังนี้ นายชวลิต ลีลาศิวพร อดีตรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายสมมาตร์ มีศิลป์ อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าฯ นายราชศักดิ์ กุลละวณิชย์ นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นายอดุลย์ บุสสา อดีตรองผู้อำนวยการองค์การค้าฯ และนายกำพล วันทา อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดศธ.

ส่วนเลขาธิการคุรุสภา มีผู้สมัคร 13 ราย อาทิ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา นายสุรพงษ์ จำจด อดีตผู้ตรวจราชการศธ. และอดีตเลขาธิการ กศน. นายอำนาจ สุนทรธรรม อดีตเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้เซอร์รุ่นเดอะ ผู้ปลดปล่อยศิลปะ ให้เป็นอิสระจากความจริง
บทความถัดไปคณะผู้แทนอียู พบแกนนำเพื่อไทย ยิงคำถาม “ทำไมกติกาตาม รธน. ปฏิบัติยุ่งยาก”