ร.10 โปรดเกล้าฯ จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ เบื้องหน้าพระแก้วมรกต

เมื่อวันที่ 23 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามเวลาฤกษ์ 08.19 น.-11.35 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เบื้องหน้าพระพักตร์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

เมื่อเสด็จถึงประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผู้แทนพระองค์เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ผู้แทนพระองค์ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับพระเก้าอี้

 

ต่อจากนั้น นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวง ผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ, นายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล พร้อมเจ้าพนักงานอาลักษณ์ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ที่ทอดไว้ ถวายบังคม 3 ครั้ง คำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึกดวงพระราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ เจ้าพนักงานอาลักษณ์นำสายสิญจน์คล้องคอ เริ่มจารึกพระสุพรรณบัฏ ขณะที่โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำสายสิญจน์คล้องคอออก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระสุพรรณบัฏ เสร็จแล้ว โหรหลวงพับแผ่นดวงพระราชสมภพ พันด้วยไหมเบญจพรรณ และเจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏห่อผ้าแพรแดง ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล บรรจุพระราชลัญจกรประจำรัชกาลลงในถุงแพรแดง แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพานพระสุพรรณบัฏไปวางไว้ที่ธรรมาสน์ศิลา เรียบร้อยแล้ว

โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ 3 ครั้ง และคำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ พระสงฆ์ 10 รูป ถวายพรพระ จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประทับพระเก้าอี้ ณ ที่เดิม ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ครบ 3 รอบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระสุพรรณบัฏ ที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ผู้แทนพระองค์ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เสด็จกลับ

ทั้งนี้ การจารึกพระสุพรรณบัฏ เป็นการจารึกพระปรมาภิไธยใหม่ (ชื่อใหม่) ของพระมหากษัตริย์ ลงบนแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 0.1 เซนติเมตร โดยจะกระทำในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เฉพาะพระพักตร์พระแก้วมรกต โดยมีการจารึกดวงพระบรมราชสมภพ และแกะตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ซึ่งเป็นตราประทับ โดยสมัยก่อน ไม่มีการลงพระปรมาภิไธย ใช้เฉพาะตราประทับ แต่สมัยนี้มีทั้งลงพระปรมาภิไธยและใช้ตราประทับไปพร้อมกัน

บทความก่อนหน้านี้จัตวา กลิ่นสุนทร : เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า ขึ้นสะพานข้ามทะเลยาวที่สุด
บทความถัดไปคนสุพรรณฯ ร่วมเปิดอนุสาวรีย์รำลึก บรรหาร นายกฯ ณ อุทยานสัจจะและกตัญญู จ.สุพรรณบุรี