ปชป. ตั้ง คกก.ขีดหลักเกณฑ์เลือกหน.พรรค ยังไม่ชัดจะยกเลิกหยั่งเสียงหรือไม่

ปชป. ตั้ง คกก.ขีดหลักเกณฑ์เลือกหน.พรรค ยังไม่ชัดจะยกเลิกหยั่งเสียงหรือไม่ รอส่งกลับ กก.บห. เคาะ 23 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รักษาการหัวหน้าพรรคฯ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรคฯ แถลงหลังการประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่ 7 คน ประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ น.ส.ผ่องศรี ธารากุล นายราเมศร รัตนเชวง และนายสุธรรม ระหงส์ โดยมอบให้นายเทอดพงษ์ เป็นประธาน และนางเจิมมาศเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดวันเวลาและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่ และหากมีกรณีใดจำเป็นต้องยกเว้นข้อบังคับหรือปรับปรุงข้อบังคับพรรคให้นำความเห็นนั้นเสนอต่อที่ประชุมกก.บห.เพื่อพิจารณาอีกขั้นหนึ่ง ในวันที่ 23 เมษายน เวลา 14.00 น.

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ส่วนจะมีการเปิดให้หยั่งเสียงสมาชิกพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณา ทั้งนี้ยอมรับว่าในที่ประชุมมีผู้ให้ความเห็นส่วนหนึ่งให้ยกเลิกกระบวนการหยั่งเสียง แต่จะยุติอย่างไรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯพิจารณาก่อน จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมกก.บห.พรรคพิจารณา โดยข้อสรุปจะอยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 23 เมษายน สำหรับกรอบเวลาในการเลือกกก.บห.ชุดใหม่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งจะครบกำหนด 60 วันหลังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคลาออก แต่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกก.บห.ชุดใหม่ในวันไหนยังบอกไม่ได้ สำหรับโหวตเตอร์ที่มีสิทธิเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มี 19 กลุ่มตามข้อบังคับพรรค เช่น ส.ส.ใหม่ อดีตส.ส.ที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ กก.บห.ชุดรักษาการ ตัวแทนจังหวัด สาขาพรรค อดีตรัฐมนตรีและสมาชิกอื่น เป็นต้น

 

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“วันนอร์”ไล่ไพบูลย์ไปแก้รธน. ลั่นไม่เห็นด้วย ส.ว.ร่วมโหวตกม. แก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำ
บทความถัดไปอนุสรณ์ ติปยานนท์ : คำตอบหัวใจ