“วันนอร์”ไล่ไพบูลย์ไปแก้รธน. ลั่นไม่เห็นด้วย ส.ว.ร่วมโหวตกม. แก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำ

“วันนอร์” ลั่นไม่เห็นด้วย ส.ว.ร่วมพิจารณา กม. ส.ส.แก้ปัญหารัฐบาลปริ่มน้ำ ชี้หาก “ไพบูลย์” อยากทำอย่างนั้นให้ไปแก้รัฐธรรมนูญเอา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ(ปช.) กล่าวถึงความเห็นของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ที่เสนอให้ใช้ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้ ส.ว. ร่วมพิจารณากฎหมายสำคัญ รวมถึง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแก้ปัญหาทางตันในการจัดตั้งรัฐบาล ว่า มาตรา 270 ไม่เกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายของสองสภาเลย แต่เป็นการให้อำนาจส.ว.ดูแลเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งให้อำนาจ ส.ว.ให้ความเห็น และให้รัฐบาลดำเนินการตามแผนการปฏิรูปที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่เกี่ยวกับการออกกฎหมายทั่วไป ส่วนเจตนาของนายไพบูลย์ในการเสนอข้อเสนอดังกล่าวเพื่อแก้ไขรัฐบาลปริ่มน้ำหรือไม่นั้นคงไม่ได้ เพราะถ้าจะทำอย่างนั้นต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ และตนไม่เห็นด้วยที่ส.ว.จะมาร่วมออกกฎหมายสำคัญ ส.ว. มีหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายที่ส.ส.ส่งขึ้นไปทุกฉบับ

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ “วิโดโด” คะแนนนำ คาดได้นั่งปธน.อีกสมัย
บทความถัดไปปชป. ตั้ง คกก.ขีดหลักเกณฑ์เลือกหน.พรรค ยังไม่ชัดจะยกเลิกหยั่งเสียงหรือไม่