‘หมออุดม’ จี้วท.เก็บตก ‘มรภ.-มทร.’หลังชื่อหล่นรับทุนหนุนสร้างนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นพ.อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร  จำนวน 46 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีชื่อในประกาศได้สร้างนวัตกรรม  ซึ่งรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เป็นพิเศษ และต้องจัดซื้อนวัตกรรมที่สร้างได้อย่างน้อยร้อยละ 30 แต่ไม่มีชื่อของกลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) นั้น โดยหลักการควรจะระบุชื่อ มหาวิทยาลัยในกลุ่มมรภ. และมทร. ไว้ในประกาศดังกล่าวด้วยเพราะถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งควรได้รับการดูแล ไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าเท่านั้น โดยส่วนตัวคิดว่า สาเหตุที่ไม่มีชื่อมรภ. และมทร. อยู่ในประกาศดังกล่าวนี้ด้วย อาจเป็นเพราะมีการตกหล่นรายชื่อไป ไม่ใช่ตั้งใจ หรือไม่ให้การสนับสนุน โดยเบื้องต้นทราบว่า นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดวท. รู้ปัญหาดังกล่าวแล้ว  และน่าจะมีแนวทางแก้ปัญหา อาทิ  ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ซึ่งสามารถทำได้ ในส่วนของศธ. คงไม่ต้องไปทำหนังสือ หรือเสนออะไร เพราะเป็นประกาศที่ออกโดยวท. ดังนั้นก็ต้องให้วท.ดำเนินการ

นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มร.สส.) กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยติดล็อก นอกจากไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยสร้างนวัตกรรมจากรัฐบาลแล้ว  การประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ ชัดเจนยังทำให้มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายชื่อ ไปหางบฯ สนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนได้ยาก  ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน

“เรื่องนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต เพราะเป็นการประกาศตามรายชื่อ ซึ่งหมายความว่า  มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อในประกาศ ถือว่า มีความเชี่ยวชาญ เป็นการปิดโอกาสมรภ. และมทร. และต่อไปงบฯต่าง ๆ ก็จะเทไปสนับสนุนมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นหลัก อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ”นายฤๅเดช กล่าว

นพ.สรนิต กล่าวว่า รายชื่อที่ประกาศไม่ใช่หน่วยงานรัฐ  ดังนั้นจึงต้องกำหนดรายชื่อให้ชัดเจน แต่  มรภ. และมทร. เป็นมหาวิทยาลัยในรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบฯ วิจัยและงบสร้างนวัตกรรมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องประกาศเพิ่ม

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้มท.1 เผยทุกจังหวัดรวมใจจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
บทความถัดไปค้านออก ‘พ.ร.ก.การศึกษาชาติ’ หวั่นอนาคตขัดแย้ง