‘ชูศักดิ์’ ยัน พ.ร.บ.งบ ไม่เกี่ยวกับการปฏิรูป ถามกลับ ‘ไพบูลย์’ คิดได้อย่างไร

“ชูศักดิ์” ยัน พ.ร.บ.งบไม่เกี่ยวกับการปฏิรูป ดึงส.ว.พิจารณา กม.ผิดหลักการ ถามกลับ “ไพบูลย์” คิดได้อย่างไร ชี้เจตนาให้ รบ.ปริ่มน้ำบริหาร ปท.ได้มั่นคง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความเห็นของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ที่เสนอให้ใช้ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้ ส.ว. ร่วมพิจารณากฎหมายสำคัญ รวมถึง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแก้ปัญหาทางตันในการจัดตั้งรัฐบาล ว่า เท่าที่ศึกษาข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทั่วไป เห็นว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจ ส.ว. ในการดำเนินงานพิจารณากฎหมายและการปฏิรูปในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งในหมวดที่ 16 ของรัฐธรรมนูญ ได้วางกรอบและรายละเอียดของการปฏิรูปไว้อย่างชัดเจนแล้ว ใน 6-7 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ ส.ส. และ ส.ว. พิจารณาร่วมกัน แต่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูป เป็นเรื่องของการใช้งบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปี ดังนั้น การพิจารณาจึงเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจึงส่งให้ ส.ว. พิจารณาต่อไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้

“ชื่อก็บอกไว้อยู่แล้วว่า พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นการเสนองบประมาณแผ่นดิน ไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปประเทศ ไม่รู้ว่าคิดได้อย่างไร ส่วนตัวมองว่าการเสนอในลักษณะนี้มีเจตนาเพื่อทำให้รัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำสามารถบริหารประเทศได้อย่างมั่นคง โดยมี ส.ว. มาช่วย ซึ่งผิดหลักการ เพราะในอดีตไม่เคยมีการทำกันแบบนี้ และแม้กฎหมายจะไม่เขียนไว้ แต่ตามจารีตประเพณี หากรัฐบาลที่เสนอ พ.ร.บ.งบประมาณ แล้วไม่ผ่านการพิจารณาของสภา รัฐบาลนั้นก็จะต้องลาออก เพราะถือว่าไม่มีเงินมาบริหารประเทศ ดังนั้น ขออย่าตีความรัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองจนเลยเถิด” นายชูศักดิ์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้มาดามหลูหลี / SUNNY : หัวใจเราเต้นด้วยจังหวะเดียวกัน
บทความถัดไปมท.1 เผยทุกจังหวัดรวมใจจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล