ประกาศ “แม่น้ำเจ้าพระยา-คลองบางลำพู” พื้นที่ควบคุมการเดินเรือชั่วคราว

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกองทัพเรือได้รับผิดชอบถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางน้ำในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะทำการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ ในวันซักซ้อมและวันพระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ “เจ้าท่า” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังนี้

1.แม่น้ำเจ้าพระยา

1.1 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย

วันที่ 17, 21, 26, 28, และ 30 เมษายน 2562 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างเวลา 15.00 – 22.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

1.2 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือภัตตาคาร เรือข้ามฟาก และเรืออื่นๆ นอกเหนือจาก เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย

วันที่ 17 และ 21 เมษายน 2562 ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00 – 21 00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันที่ 26 และ 30 เมษายน 2562 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่วัดระฆังโฆสิตาราม ถึงป้อมวิชัยสิทธิ์ (ปากคลองบางกอกใหญ่) ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันที่ 28 เมษายน 2562 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00 – 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระปกเกล้า

2.คลองบางลำพู

2.1 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว และเรืออื่น ๆ
วันที่ 17,21, 28 เมษายน 2562 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ห้ามเรือผ่านตั้งแต่ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึง สะพานนรรัตน์สถาน ระหว่างเวลา 16.00- 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

คำเตือน ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

บทความก่อนหน้านี้ว่าที่ ส.ส.พปชร.เมืองคอน จี้ ปชป.แจงจุดยืนให้ชัด ชี้ เป็นงูเห่าไม่ใช่เรื่องผิด
บทความถัดไป‘ปิยบุตร’ โพสต์ไอจีรัวๆ หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท.