นายกฯสั่ง ทส.-มท.รณรงค์ลดใช้พลาสติก ตั้งเป้าปี’65 เลิกใช้ ขวด-ถุง-กล่องโฟม-หลอด

ครม.รับร่างกม.โรดแมปจัดการขยะพลาสติก สั่ง “ทส.-มท.” ช่วยพีอาร์ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือ เลิกใช้ขวดพลาสติก-ถุงพลาสติก-กล่องโฟม-หลอด ตั้งเป้าปี 2565 ต้องคืบหน้า

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัตร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบร่างโรดแมป การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอ และกรมควบคุมมลพิษ ปรับปรุงร่างดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ก่อนเสนอไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒฯ รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของสำนักเลขาธิการครม.ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
​​
พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทส. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง มท. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการจูงใจสำหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงาน โดยร่างกฎหมายนี้ ตั้งเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติก บางประเภทภายในปี พ.ศ. 2562 เช่น พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติกภายในปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งมีการกำหนดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามร่างกฎหมายในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการกำหนดกลไกต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน เช่น สร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้เพื่อไทย เขต 7 สมุทรปราการ หอบหลักฐาน 12 หน่วยเลือกตั้ง นับคะแนน 4 ครั้งไม่ตรงกัน
บทความถัดไปยลโฉมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สาย “หัวลำโพง-บางแค” เริ่มวิ่ง ส.ค.นี้