ปลัดอปท.ทั่วประเทศ เชิญ กกต.-กรธ.-นักวิชาการ ถกแนวทางการใช้กฎหมายท้องถิ่น

ปลัด อปท.ทั่วประเทศนัด กกต.-กรธ. นักวิชาการถกแนวทางการใช้กฎหมายท้องถิ่น

วันที่ 17 เมษายน นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากมี กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) 6 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 คาดว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. จะจัดให้ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเร็วๆนี้ เบื้องต้นในเดือนกรกฎาคม 2562 อาจจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นใน อปท.รูปแบบพิเศษทั้ง กทม. นายกเมืองพัทยา จากนั้นจะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) และสมาชิก อบจ.ทั่วประเทศ ขณะที่เทศบาลและ องคืการบริหารส่วนตำบล(อบต.) จะจัดในภายหลังแต่คาดว่าไม่เกินปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามกรอบโรดแมปที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) กำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนเลือกตัวแทนในระดับท้องถิ่น เนื่องจากที่ผ่านมา คสช.ใช้มาตรา 44 ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นรักษาการในตำแหน่งนานเกือบ 4 ปี จากปัญหาความขัดแย้งของการเมืองในระดับชาติ

“สำหรับการเลือกตั้งใน อปท.ขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณจำนวนมาก จะทำให้บรรยากาศการเมืองท้องถิ่น มีความคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากมีนักการเมืองในระดับชาติ ตัวแทนพรรคการเมืองบางพรรคที่สอบตกจากเวทีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีโอกาสส่งตัวแทนลงสมัคร ถือว่าเป็นโอกาสการในการเช๊คฐานคะแนนที่แท้จริงอีกครั้ง ส่วนผลกระทบเกิดขึ้น อาจจะมีนักการเมืองบางกลุ่มไม่พอใจจากการทำหน้าที่รักษาการ แต่ที่ผ่านมาถือว่าได้ประโยชน์มากเพียงพอแล้ว และ ต้องยอมรับว่าการใช้อำนาจหน้าที่รักษาการของนายกและผู้บริหาร อปท.บางแห่งทำให้ประชาชนเสียโอกาสหลายด้าน ดังนั้นควรยอมรับและเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ” นายศักดิพงศ์ กล่าว

ประธานสมาพันธ์ฯ กล่าวว่า กฎหมายที่ประกาศใช้บางฉบับ มีการปรับเล็กน้อยโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) จำกัดจำนวนสมาชิกไม่เกิน 12 คน ดังนั้นในอนาคตหากมีการควบรวมหรือยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลตามแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ก็จะมีสมาชิกสภาเท่ากับเทศบาลตำบล จึงไม่น่ามีปัญหาขัดแย้งจากมิติการแข่งขันทางการเมือง สำหรับบทบาทของปลัดท้องถิ่นที่เคยเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง หรือให้มีการสลับการทำหน้าที่ ระหว่าง อปท.ด้วยกัน จากการทำหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อปท. เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดข้อครหาในความไม่เป็นธรรม เป็นกลาง ทั้ง 2 ฝ่ายนั้น กฎหมายยังใช้หลักการเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจการทำหน้าที่

“ สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการทำหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ การจัดการเลือกตั้งใหม่ ข้าราชการท้องถิ่นได้เตรียมระดมความคิดเห็นโดยจัดประชุมปลัด อบต.และปลัดเทศบาลทั่วประเทศ ในหัวข้อ ทศวรรษใหม่ การปกครองท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2562 ที่ สวนนงนุช อ สัตหีบ จ.ชลบุรี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน โดยเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต ) กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประธานคณะกรรมการการมาตรฐานงานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ประธาน กถ.) ชี้แจงทำความเข้าใจกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“ปิยบุตร” ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ข้องใจนายพลคนไหนสั่งฟ้อง ชี้เป็นอาจารย์ 10 ปี ไม่เคยถูกดำเนินคดี
บทความถัดไป15กก.บห.พรรคพลังชาติไทย แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่ง หลังแพ้เลือกตั้งทุกเขต