กรมบัญชีกลางเผยภาครัฐใช้จ่ายเงินสิ้นไตรมาส 2 ปีงบ62 ไปแล้ว 1.7ล้านล้านบาท

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 (1 ตุลาคม2561-29 มีนาคม 2562 ) งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,765,893 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58.86% เกินกว่าเป้าหมายวางไว้ โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,413,380 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,354,054 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60.04% ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 352,476 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 556,335 ล้านบาท หรือคิดเป็น 63.36%

นางญาณี กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกรมบัญชีกลางได้จัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลางกับส่วนราชการ เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานคลังเขต 9 เขต และสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ติดตามเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้นิพิฏฐ์ ชี้ รบ.แห่งชาติเป็นไปได้ยาก แนะกกต.สอบสวนว่าที่ส.ส. เสร็จก่อนจัดตั้งรัฐบาล
บทความถัดไปรักครั้งใหม่ ของ “เมย์” พิชญ์นาฏ