ราชกิจจาฯ ประกาศใช้พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนี้ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2562  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ.2562 และร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562  เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน

รายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

บทความก่อนหน้านี้‘มงคลกิตติ์’หวั่น ‘รัฐบาลแห่งชาติ’ ฮั้วเพื่อผลประโยชน์ ขอเป็นฝ่ายค้านดีกว่า
บทความถัดไปบช.น.แจ้งปิดการจราจร 40 เส้นทาง ซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคพื้นที่จริงครั้งแรก 17 เม.ย.