กมว.แนะมหา’ลัยมองมุมใหม่ เปิดโอกาสบัณฑิตสาขาอื่นเป็น ‘ครูช่าง’

เมื่อวันที่ 14 เมษายน นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยกรณีที่กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสหากรรม ออกมาคัดค้านการแก้ไขหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสำหรับครูช่างที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่น มาเป็นครูได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และกังวลว่าหากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศใช้นโยบายนี้ในปีการศึกษาหน้า จะไม่มีมหาวิทยาลัยใดเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมอีก ว่า หลังมีกระแสข่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา อนุมัติให้แก้ไขหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา โดยเปิดให้ผู้จบสาขาอื่นเข้ามาสอบเป็นครูอาชีวศึกษาได้ ก็มีหนังสือค้าน และแสดงข้อกังวลเข้ามาบ้างนั้น เรื่องนี้อยากให้มองถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก เพราะผู้เรียนจะได้ครูที่มีความรู้ด้านการช่างเข้ามาสอน ถือเป็นการพัฒนาการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง

นายเอกชัยกล่าวอีกว่า อีกทั้ง ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขาดแคลนครูจำนวนมาก จึงอยากให้สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มองมุมใหม่ว่าวิชาชีพครูควรเป็นวิชาชีพเปิด เพื่อให้คนที่เก่ง มีความสามารถ แม้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเข้ามาสอนได้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ประโชยน์อย่างแท้จริง

“ไม่อยากให้มหาวิทยาลัยกลัวว่าต่อไปจะไม่มีคนมาเรียน ต้องมองว่าใครอยากเป็นครูก็เข้าเรียนครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์โดยตรง ส่วนผู้ที่เรียนสาขาอื่น แต่เปลี่ยนใจอยากเป็นครู ก็สามารถเป็นครูได้ โดยให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพเปิด และอยากให้มองถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นตัวตั้ง ให้คนเก่งมาเป็นครูได้ และควรให้โอกาสคนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาก่อนที่จะเป็นครูด้วย” นายเอกชัย กล่าว

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ที่จบสาขาอื่นจะสอบผ่านเป็นครูช่างได้ แต่คนเหล่านี้ต้องผ่านการอบรมความเป็นครู เบื้องต้นอาจจะให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ เปิดอบรมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะสั้น เช่น 3-6 เดือน และให้ไปปฏิบัติการสอนเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากปฏิบัติการสอนครบ มหาวิทยาลัยรับรอง ก็มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยมหาวิทยาลัยจะกำกับดูแลทุกกระบวนการทั้งหมด ถือเป็นหนทางช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม ให้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดรับผู้ที่จบสาขาอื่นเข้ามาอบรมฝึกสอนวิชาชีพครู

“ทั้งนี้ กมว.จะต้องทำมาตรฐานหลักเกณฑ์ความเป็นครูอาชีวศึกษา ซึ่งเกณฑ์นี้จะเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยเอาไปพัฒนาหลักสูตรอบรมครู ขอให้มั่นใจว่าแม้จบสาขาอื่นมา ก็สอบเป็นครูอาชีวศึกษาได้ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง และกระบวนการสร้างความเป็นครูก่อนปฏิบัติการสอนจริง ซึ่งผมจะเสนอแนวทางนี้ให้ที่ประชุม กมว.พิจารณาในเดือนพฤษภาคม” นายเอกชัย กล่าว

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้ทปสท.จี้สกอ.ดันเงินเดือนอาจารย์มหา’ลัย หลังกม.ประกาศใช้ไร้ข้ออ้างยื้อ
บทความถัดไป“อัยการธนกฤต”เปิด 4 เเนวทางคำวินิจฉัย ศาล รธน.ปม กกต.ยื่นวินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์