ว่าที่ส.ส.อุดรฯ เพื่อไทยถามกกต. ส่งศาลรธน.วินิจฉัยคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อมีวาระซ้อนเร้นหรือไม่

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต 7 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เกิดเรื่องประหลาดขึ้นในสังคมไทย​ คือ รัฐธรรมนูญมาตรา​ 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา​ 128, 129 เขียนถ้อยคำไว้ชัดเจน ไม่มีความซับซ้อนเข้าใจง่ายนักกฎหมายโดยทั่วไปเข้าใจได้​ ประกอบกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ผู้ทรงเกียรติก็ล้วนเป็นนักกฎหมายใหญ่หลายคน แต่แปลกใจทำไมต้องใช้ตรรกะ ตั้ง 3 แนวทาง มาคำนวณ คือ​ ตรรกะคณิตศาสตร์ ตรรกะรัฐศาสตร์ และตรรกะกฎหมาย ทั้งที่เป็นตรรกะกฎหมายล้วนๆ

สถานการณ์นี้อาจทำให้ประเทศตกสู่หลุมดำทางการเมืองทางการบริหาร ไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลย คือต้องเอาจำนวนคะแนนทั่วประเทศ​ 35,532,647 คะแนน​หารด้วย 500 เขต ซึ่งก็คือตัวเลขที่จะกำหนด ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค หากพรรคใดมีคะแนนทั้งพรรคไม่ถึงจำนวนนี้ ย่อมไม่ใช่พรรคที่จะมีส.ส.ได้เล​ย ง่ายๆอธิบายได้ไม่ซับซ้อน ซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะพยายามคิดให้ซับซ้อนไปเพื่อเหตุผลใด หรือจะมีวาระซ่อนเร้น ประการใดหรือไม่

บทความก่อนหน้านี้‘นิพิฏฐ์’ชี้กกต.ชี้กกต.ไม่มั่นใจในการทำงานโยนภาระให้ศาลรธน.
บทความถัดไป“หมอวรงค์” โพสต์สำทับ คนรุ่นพวกเราต้องเป็นหลัก มีสติชี้แนะคนรุ่นใหม่ ไม่ให้ถูกชักจูง