ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสธ. 16 ตำรับยา ที่มีกัญชาผสม ให้ใช้รักษาโรคได้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำ หนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562 ความว่า

บทความก่อนหน้านี้สกสค. ลุ้นได้เงินคืนอีก 400 ล้าน หลัง ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์คดีบิลเลี่ยนฯ
บทความถัดไปราชบัณฑิต ชี้ ไม่มีปท.ไหนในโลกที่ใช้ระบบลต.แบบ MMA แล้วปัดเศษให้พรรคเล็กแบบไทย