ตม.สนามบินเดินแผนรับคลื่นนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ แนะเผื่อเดินทางล่วงหน้า 3 ชม.

วันที่ 11 เมษายน 2562 พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 และโฆษก บก ตม.2 เปิดเผยว่า พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2 ได้สั่งการให้ใช้แผน “วิหค 62” รับคลื่นนักท่องเที่ยวสงกรานต์ 5 สนามบิน เตือนเผื่อเวลา 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

โดยลพล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ได้ทำพิธีเปิด”แผนวิหค 62″ร่วมกับผู้แทน การท่าอากาศยาน ศุลกากร กลุ่มธุรกิจการบิน ตำรวจหน่วยงานต่างๆ ที่บริเวณโถงตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. พร้อมเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อเริ่มเทศกาลต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฐานะเจ้าของบ้านแทนคนไทยทั้งประเทศ ในช่วงเทศกาลความสุข และในช่วงพิธีมหามงคลของคนไทย

จากการเปิดเผยข้อมูลของ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยตัวเลขประมาณการผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -18 เม.ย. (รวม 10 วัน) ทสภ. คาดว่าจะมีผู้โดยสารระหว่างประเทศถึง 1,622,172 คน หรือราววันละ 162,000 คน

หากเปรียบเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้ว เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่า จำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.98 หรือ เป็นเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 1,097 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้ มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ ในส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 81 เที่ยวบิน

ในส่วนของ ด่าน ตม.สนามบิน ได้ใช้แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง หรือ “วิหค 62” ซึ่งมีภารกิจ สำคัญ คลอบคลุมทั้งมิติด้านการสกัดกั้น อาชญากรรมและภัยคุกคาม ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมของ สตช.ในช่วง 1-10 เมษายน และมิติด้านการอำนวยความสะดวก ในฐานะประตูด่านแรกของประเทศ ในช่วง 11-18 เมษายน

ทั้งนี้ ตม.สนามบิน ได้ปฏิบัติตามแผน มาตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันหยุดราชการสำคัญของชาติ 2 วาระ คือ วันจักรี และ วันสงกรานต์ โดยภารกิจสำคัญ ได้แก่ การปล่อยแถวระดมกวาดล้าง การปฏิบัติการด้านการข่าว การร่วมตรวจตระเวนกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่

และภารกิจการบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกรองรับคลื่นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงวันหยุดยาว โดย เจ้าหน้าที่ ตม.ทุกนาย งดขาด ลา มีการระดมพลนั่งเต็มกำลังในช่วงเที่ยวบินขึ้นลงพร้อมกันหนาแน่น ซึ่งอาจมีการสะสมของผู้โดยสารในคราวเดียวกัน โดยจะใช้เวลาระบายราว 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับหลักความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับ ทุกหน่วยงาน ทั้ง การท่าอากาศยานหรือ AOT และ กลุ่มสายการบิน เพื่อให้ช่วยเหลือดูแล แนะนำผู้โดยสาร การแจกบัตร immigration card และการสนับสนุนอาสาสมัคร ที่จุดกรอกเอกสาร คำร้อง VISA ON ARRIVAL และ จัดคิวช่องทางเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.เชิงรณ ฯ ได้แจ้งว่า พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ฯ มีความห่วงใย และฝากเตือนพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางมาสนามบิน ต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง 3 ชม. เนื่องจาก ต้องเผื่อเวลา สำหรับการจราจรเข้าออกสนามบินที่คับคั่ง

การเผื่อเวลา check-in โหลดสัมภาระ ของสายการบิน การตรวจคัดกรองสัมภาระติดตัวของฝ่ายรักษาความปลอดภัยการท่าฯ ตามหลัก ICAO การตรวจหนังสือเดินทางของ ตม. รวมถึง การเตรียมความพร้อมหนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ การกรอกเอกสาร immigration card ของชาวต่างชาติ เพื่อให้ การตรวจของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ทั้งนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร หรือ Airport Operation Center : AOPC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 24.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-132-9950 โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย