ถึงเวลาอิสราเอล! ทูตใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ กรุงเทพฯ เผยตื่นเต้นและภูมิใจที่มีประชาธิปไตยมั่นคง

เช้านี้ (28 มีนาคม 2562) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ดร.เมเอียร์ ชโลโม ได้เข้าคูหาเลือกตั้งนอกประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล กรุงเทพฯ สองสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 21 (วันที่ 9 เมษายน ศกนี้) ในอิสราเอล

The Ambassador of Israel H.E. Dr. Meir Shlomo casts his overseas vote two weeks prior the 21st Israeli elections (April 9, 2019) in Israel at the Embassy of Israel in Bangkok.
“การเลือกตั้งในประเทศไทยผ่านไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาของอิสราเอลบ้าง ทุกครั้งในวันออกเสียงเลือกตั้ง เราฉลองและภูมิใจที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง วันนี้เรามาใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้เราจึงตื่นเต้นมากและหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของเรา”
“After Thailand, it is now the turn of Israel to embark on general elections. In every elections day, we are celebrating the fact that we are enjoying a very vibrant and solid democracy. We are exercising today’s one of our most fundamental rights in democracy and doing it with great excitement and hopes for our shared future.”

 

ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าสองสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอล จะมีการเปิดคูหาเลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอิสราเอลทั่วโลก การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 21 ที่จะมีขึ้น‪ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562‬ และในวันนั้น ประชาชน 6.3 ล้าน จากประชากรชาวอิสราเอล 8.5 ล้านคน มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง 10,000 แห่ง อย่างไรก็ตามในวันนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,137 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและผู้แทนของหน่วยงานระดับชาติในต่างประเทศจะมาออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล 96 แห่ง ใน 77 ประเทศทั่วโลก

นายเมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

สำหรับการใช้สิทธิ์ออกเสียงจะเริ่มต้นจากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเวลลิงตัน และจะเสร็จสิ้นหลังจากนั้นอีก 24 ชั่วโมง ที่สถานกงสุลในนครนิวยอร์ค เมื่อการเลือกตั้งนอกประเทศสิ้นสุดลง จะส่งกล่องคะแนนเสียงไปยังรัฐสภาคเนสเซ็ท ผ่านทางถุงเมลการทูตพิเศษ ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยจะมีการบรรจุลงกล่องนิรภัยจนกว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในอิสราเอล ข้อมูลทั่วไป นับตั้งแต่การสถาปนาประเทศเมื่อพ.ศ. 2491 อิสราเอลเป็นประเทศประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา ในคำประกาศสถาปนาประเทศให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของประชากร โดยไม่แบ่งแยกเพศ ศาสนา และเชื้อชาติ สิทธิของประชาชนชาวอิสราเอลทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและในทางปฏิบัติ

ซึ่งรัฐสภาอิสราเอล ตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเลม เรียกว่าสภาคเนสเซ็ท ประกอบด้วยสมาชิก 120 คน ที่มาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี ตามระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน หัวหน้าพรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากเสียงข้างมากในสภา (โดยปกติแล้วมาจากพรรคแนวร่วม) จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรี ชาวอิสราเอลมีความเป็นปึกแผ่นและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในสังคม โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสูงถึงร้อยละ 72