เผยใบรายชื่อ ผู้มีสิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง ครอบครัว ชินวัตร

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนพิมลวิทย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 69 บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก โดยหน่วยดังกล่าว เป็นหน่วยที่มีรายชื่อ ของ นายทักษิณ ชินวัตร นายพานทองแท้ ชินวัตร ซึ่งพบว่า ในใบบัญชีตรวจสอบรายชื่อการเลือกตั้งนั้น ยังคงมีชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในลำดับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลำดับที่ 378

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ แนะน้อมนำพระบรมราโชวาท ร.9 เลือกคนดีเพื่อบ้านเมือง ชี้ กม.ไม่ได้กำหนดให้พรรคชนะเลือกตั้งที่ 1 ตั้งรัฐบาลก่อน
บทความถัดไปวางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ /ด้วยสำนึกในหน้าที่ จาก 8 + 4 = 12