ย้ำอีกที! อ่านอีกครั้ง วิธีเลือกตั้ง ส.ส. อ่านก่อนเข้าคูหา ชี้ชะตาประเทศ 24 มี.ค.

วิธีเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับเข้าใจง่าย อ่านก่อนเข้าคูหา ชี้ชะตา 24 มี.ค. นี้!
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ได้ชี้แจง วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มี.ค. นี้ ระบุว่า

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
ขั้นตอนที่ 2 แสดงตนเพื่อใช้สิทธิ
ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรเลือกตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตร
ขั้นตอนที่ 4 เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว
ขั้นตอนที่ 5 พับบัตรและหย่อนบัตรใส่หีบบัตรด้วยตนเอง
อย่าลืมหลักฐานแสดงตน คือ บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ได้) หรือ หลักฐานอื่นที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้โดยมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนที่รัก/นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์/ My Brother’s Husband ด้วยสายใยรัก
บทความถัดไปร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 ‘ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง’