นักวิชาการจุฬาฯ อัดนโยบาย ‘พปชร.’ ฟุ้ง-ขายฝัน-สะท้อนทุนนิยมศึกษา มุ่งใช้เงินเยอะมหาศาล

เมื่อวันที่ 21 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชูนโยบายการศึกษาแบบองค์รวม บูรณาการงานกับทุกกระทรวง ภายใต้นโยบายประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ ซึ่งต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 บูรณาการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน และสร้างรายได้ โดยมองคนเป็นศูนย์กลาง ที่ต้องได้รับการดูแลทั้งเชิงสุขภาพ การศึกษา การมีงานทำ และการมีรายได้ เด็กไทยทุกคนต้องเกิดมาอย่างมีคุณภาพ เริ่มจากนโยบายการศึกษา 4.0 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เตรียมพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องทำให้ทุกคนมีโอกาส มีอนาคต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงานนั้น ส่วนตัวมองว่า เป็นนโยบายขายฝัน เพราะใช้เงินค่อนข้างมาก อีกทั้ง เมื่อดูนโยบายภาพรวม ยังไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญของประเทศได้

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวอีกว่า นโยบายที่ออกมายังไม่สะท้อนการเพิ่มคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง แต่สะท้อนมุมมองทุนนิยมทางการศึกษา เร่งเอาแต่ผลักดันไปในระดับที่สูงขึ้นสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ขาดรากฐานการแก้ปัญหาที่แท้จริง เช่น เด็กไทยเรียนเกินหลักสูตร สอบเยอะ ข้อสอบยาก มีภาวะโรคซึมเศร้าสูงขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ การพยายามผลักดันให้เด็กมีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นเป็นเรื่องที่ดี แต่จะได้เพียงเด็กกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ขณะที่เด็กกลุ่มใหญ่ของประเทศอีกกว่า 60-70% ที่ยังไม่มีความสุขกับการเรียน มีปัญหาต่างๆ มากมายจะถูกทอดทิ้ง

“เท่าที่ดูนโยบายของ พปชร.ยังไม่ผูกติดกับปัญหาที่สำคัญของประเทศ ยังพูดแต่เรื่องให้ฟรี ให้โอกาส ให้เงิน พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำน้อย เป็นนโยบายขายฝันที่ไม่ติดดิน ทั้งที่รัฐบาลนี้บริหารประเทศ และ ศธ.มานานกว่า 5 ปี แต่กลับไม่นำปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปศึกษาวิเคราะห์ รวมถึง ไม่มีงานวิจัยรองรับการร่างนโยบาย ที่สำคัญ ไม่พูดถึงการสานงานต่อจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ซึ่งรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาเอง สุดท้ายจะกลายเป็นว่าใช้งบประมาณอย่างเสียเปล่า ไม่เกิดประโยชน์ รวมถึง ยังไม่มีรายละเอียดว่างบเกือบ 6 แสนล้านบาทของ ศธ.จะบริหารจัดการอย่างไร ผมมองว่านโยบายยังฟุ้ง ทำยาก หากทำได้จริงก็สำเร็จไม่เกิน 20-30% อีกทั้ง หาก พปชร.ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็อาจไม่ได้ทำนโยบายนี้ เพราะคิดว่าหากรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลผสม ก็อาจมีพรรคอื่นเข้ามาดูแล ศธ.ซึ่งนโยบายต่างๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยน” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวต่อว่า หาก พปชร.เป็นรัฐบาล ควรต้องถ่วงดุลระบบการศึกษาให้ดีกว่านี้ อย่าให้นโยบายเตลิด ฟุ้งขายฝัน หรือทำแค่สีสัน แต่ไม่อยู่บนฐานที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“ประวิตร” ยันหลังเลือกตั้งไม่มีปฏิวัติ ปัดเป็นมือประสานตั้งรบ.คืน 24 มี.ค.
บทความถัดไปฉัตรสุมาลย์ : การประชุมนานาชาติ เรื่องสตรีกับความหลุดพ้น