อ่านยัง? ‘หงา’ เล่าเรื่องสั้น ‘ฝันประหลาด’ อยู่ในประเทศมีสัตว์ที่โลกไม่รู้จัก

วันที่ 21 มีนาคม นายสุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ศิลปินชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่า เรื่องสั้น-สั้น ‘ฝันประหลาด’ โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ฝันประหลาด ว่าเราอยู่ในประเทศเดิมๆนี้แหละ มีเสรีภาพ
อันพึงมี และบางเสรีภาพที่มิดเม้มไว้เป็นการส่วนตนเพราะ
อาจกระเด็นกระดอน กลายเป็นก้อนหินไปกระทบกระทั่งผู้
อื่น ระหว่างเรากับผู้อื่นยังต้องคงสถานะแปลกแยกอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง มันเหมือนมีดซ่อนคมในฝักที่ไม่จำเป็นต้องชักออก
มา มันเหมือนกระสุนที่แยกส่วนออกจากรังเพลิงเพราะไม่ใช่
เวลารบทัพ จับศึก และบางที มันก็กลายเป็นดอกไม้ที่มีชีวิต
หลุดแตกออกจากกิ่งรวง มีหัว มีขา มีปีก กลายเป็นแมงดอก
ไม้ สัตว์ประหลาดที่โลกไม่รู้จัก ไร้ซึ่งการจดบันทึก

ยังฝันไปอีกว่าประเทศของเรานั้นแม้จะเล็กกว่าประเทศอื่นๆ
ที่เขามีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่า แต่ก็
เป็นประเทศที่น่ารักน่าอยู่ น่าเดินทางท่องเที่ยวทัศนาจรเป็น
อย่างยิ่ง ที่สำคัญก็คือเรายังหายใจเข้าออกได้อย่างสะดวก
สบายแม้บางพื้นที่จะครอบคลุมไปด้วยมลภาวะ อันเกิดจาก
ผลพวงของผู้ที่มีความละโมปโลภมากอย่างไม่คำนึงถึงความ
เดือดร้อนของผู้อื่นในสังคมโดยรวม เราจะทำอย่างไรกันดี นี่
ก็น่าจะเป็นเรื่องขบคิดแก้ไขกันต่อไป
(โปรดติดตามวันต่อไปครับ)”

บนยอดดอย ผู้เฒ่าห่มฝาดสีไพร บางเวลา

บทความก่อนหน้านี้ฎีกาแก้จำคุก ธาริต 1 ไม่รอลงอาญา ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ โยกย้ายขรก. ยกฟ้อง ‘ชาญเชาวน์’
บทความถัดไปผู้สมัครเพื่อไทยเขต 1 หาเสียงโค้งสุดท้าย แม่ค้ามอบกุหลาบแดงเป็นกำลังใจ