สุราษฎร์เฮ! เลือกตั้งล่วงหน้า 100 เปอร์เซ็นต์ 12 หน่วย เตือนรีบแจ้งหากไม่ไปใช้สิทธิ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผอ.กกต.จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62 ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง และ 7 หน่วยเลือกตั้งกลาง โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวน 25,348 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 21,607 คน คิดเป็น 85.24 เปอร์เซ็นต์ และผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต จำนวน 1,168 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 1,091 คน คิดเป็น 93.41 เปอร์เซ็นต์ โดยหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 12 หน่วยจากทั้งหมด 19 หน่วย ใน 6 เขตเลือกตั้ง

ข่าวแจ้งว่า ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ไม่ไปใช้สิทธิ จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 24 มี.ค.62 ได้แล้ว เนื่องจากรายชื่อได้ถูกตัดไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องแจ้งเหตุผลการไม่ไปใช้สิทธิได้ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค.62) และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 25-31 มี.ค.62) หากไม่ได้แจ้งเหตุจะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 รวม 5 ประการ 1.การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. 2.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว. 3.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘อุตตม’ ลั่นยังไม่ถึงเวลาแก้ รธน. ชงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น ‘วาระแห่งชาติ’
บทความถัดไปเสธ.แมว เหน็บ ยอดผู้ใช้สิทธิทำเผด็จการนอนไม่หลับ ถึงเวลาต้องหอบเสื่อกลับบ้านแล้ว