“ทวี” พบชาวยะลา ชูเงินผู้สูงอายุ 3 พันบาท เร่งพัฒนา-ดับไฟใต้

วันที่14 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นำคณะสมาชิกพรรคประชาชาติ พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ รอง หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค ปาตี้ลิส นาย ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ กรรมการบริหารพรรค ประชาชาติ ปารตี้ลิส พร้อมด้วย นายอับดุลอายี สาแม็ง ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 3 เขต 3 ลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน บริเวณบ้านแร่ บ้านตาพะเยา อ.ธารโต กม.40 ฆูนุงจือน่อง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อหาเสียงและเปิดเวทีปราศรัย ชูนโยบาย แก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลักดันสวัสดิการ รวมถึงสร้างเสมอภาคเพื่อ คืนศักดิิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้กัับชาวบ้าน

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ว่าเราจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตยที่มีข้อ 1 ก็คือผู้บริหารหรือผู้ปกครองต้องมา จาก การเลือกตั้ง อันนี้เป็นหลักการของประชาธิปไตย ดังนั้นถ้าผู้บริหารก็คือนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่ได้มาด้วยการเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ

“พรรคประชาชาติเป็นพรรคของคนทั้งประเทศดู จากรายชื่อผู้สมัคร เรามีอีสานถึง 80 คน ภาคใต้ทั้งประเทศแล้วก็มี 50 ก็ยังมีกรุงเทพ 30 ก็ถือว่าเป็นพรรคของคนทั้งประเทศ ที่เราชูนโยบายพหุวัฒนธรรมก็เห็นว่า วันนี้ประชาธิปไตย แนวเสรีนิยมมันจะออกไปทางทุนนิยม เพราะว่า มันเป็นเรื่อง ปัจเจกชน พอเป็น เสรีนิยมที่เป็น ปัจเจกชน มันจะมีที่ตามมากับประชาธิปไตยคือชาตินิยม คำว่าชาตินิยมถ้าเป็นคนทั้งประเทศ รวมกันและมีชาตินิยมก็มีส่วนดี แต่ถ้า ชาตินิยมมาใช้กับคนในประเทศไทย สังคมไทยเรามี ชนกลุ่มน้อย หรือถ้าจะเรียกให้ดีหน่อยก็ คือชาติพันธ์ุ ตัวเลขก็ไม่ค่อยชัดเจน ผมก็พยายามรวบรวม บางบอกก็ 50-70 บางท่านก็ 70 กว่าคือเราจะทำยังไงให้ชาติติพันธ์ต่างๆเขา ได้ ไม่ถูกเป็นประชาชนชั้นสอง แล้วมันก็ ส่งไปสู่ความเหลื่อมล้ำ เพราะความเหลื่อมล้ำ ต่อมา ขยาย ชาติติพันธ์เป็นคนจน เป็นคนอีสาน คือพรรคประชาชาติซึ่งมีอุดมการณ์ของคำว่ามนุษย์ต้องมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีถึงจะแตกต่างกัน ด้วยถิ่นกำเนิด แตกต่างกันด้วยภาษาแตกต่างกันเรื่องเพศแตกต่างกันเลยวัฒนธรรมประเพณี แตกต่างกันด้วยเชื้อชาติเชื้อสาย แต่ถ้าเกิดในประเทศไทยจะต้องมีความเท่าเทียมกัน ต้องมีโอกาส ที่ได้รับการส่งเสริมดังนั้น เราก็พยายามไปนิยามว่าส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมเธอกับวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมกัน” เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าว

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ประชาธิปไตยในแนวของพรรคประชาชาติ เป็นประชาธิปไตยที่เคารพความแตกต่างเคารพชนกลุ่มน้อย คือภาคใต้ มันมีเหตุการณ์ความไม่สงบ อาจจะดูเป็นความรุนแรงแต่ว่าในภาคอื่นคนภาคเหนือคนบนดอยเขาก็อาจจะรุนแรงกว่าเขาไม่มีแม้กระทั่งมีสิทธิ์ในที่ดินสักแปลงหนึ่ง คือความรุนแรงเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมนุษย์ได้ อย่างชาวเลแบบนี้ Morgan แบบนี้แผ่นดินเกิดวันดีคืนดีก็การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบไปทำที่สมัยก่อน ที่ชายทะเลอาจจะไม่มีอาคารแล้วคุณจะอยู่บนบกแต่ตอนนี้ที่ชายทะเลมีหลังคาระบบทุนนิยมเข้ามาอันนี้เป็นการทำลายเผาผลาญเขาจะอยู่ได้ความสุขสมบูรณ์ของเขาได้ด้วยความพอเพียง อยู่ได้โดยการปฏิบัติวิถีชีวิตที่มีความเชื่อความคิดเขา คือสามจังหวัดเป็นตัวอย่างของพหุวัฒนธรรม และปัญหาที่เป็น ปัญหา รากเหง้าปัจจุบันคือ ปัญหาความไม่สงบความไม่สงบ ความไม่สงบก็มี การผูกขาดในการแก้ปัญหาความไม่สงบคือส่วนหนึ่งก็เป็น หน่วยความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือ ฝ่ายปกครอง อีกส่วนหนึ่งก็ไปดู ใครที่เป็นผู้เห็นต่างจากรัฐ หรือผู้ที่มีอุดมการณ์ เราก็จะใช้กฎหมายกฎหมายพิเศษต่างๆมาจัดการตรงนี้แล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้กระบวนการยุติธรรม ที่ในแนวหลักนิติธรรม วันนี้ก็เลยมีความระแวง และยิ่งแก้ปัญหายิ่งดูเหมือนไม่จบ

“ในสมัยผมเป็นเลขา ศอ.บต.ก็เป็นส่วนผลักดัน เมื่อเราเห็นว่าคนทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันเรามีความแตกต่างกันเรื่องความเชื่อความคิดและแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติ เชื้อสายโดยเฉพาะแตกต่างกัน ด้วยอัตลักษณ์ เราก็คิดว่าทำไมไม่มีพื้นที่พูดคุยกัน วันนี้เราเปิดพื้นที่พูดคุยแต่ไม่ควรพูดคุยกันด้วยคนสองคน เพราะสิ่งที่คุณตัดสินใจ คนในสามจังหวัด เขาคือผู้ได้รับผลกระทบ เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นผลที่ได้รับผลกระทบบางทีไม่ใช่คนสองคน แต่อาจจะเกิดจากประชาชนที่ ไปตลาดถูกระเบิดแล้วเสียชีวิตทั้งพุทธมุสลิม เรามีเด็กกำพร้า มีผู้หญิงที่ขาดคู่ครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จากพ่อแม่คนพิการเยอะแยะ ถ้าคุณจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม” พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีก

นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังกล่าวว่า ผมยังคิดลึกแปลว่าคุณจะมีการปฏิบัติการอะไร ที่ทำให้อีกฝ่ายต้องเสียชีวิต พอเสร็จแล้วก็จะมีการแก้แค้น จะตอบกลับแต่ว่า คนที่ปฏิบัติการจะไม่ได้เป็นไรแต่ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้อง พุทธ พี่น้องมุสลิมก็ตาม ต้องได้รับผลกระทบ คิดว่าบางทีเรื่องพวกนี้ต้องให้ประชาชนรู้ เพราะว่าเขาจะได้ป้องกันและที่สำคัญต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพราะเขาเกิดที่นั่น การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มันมีมานานแล้ว แต่มันไม่ใช่มันเกิดเมื่อ 10 ปี ในอดีตเราก็ต้องยอมรับว่าเราแก้ได้เพราะกองทัพภาคที่ 4 ใต้ร่มเย็นและมันมีหลายๆนโยบายแต่จริงๆแล้ว วันนี้การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ มันน่าจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้น ส่วนใหญ่เรามีคนเจตนาดี เรามักจะแก้คนด้วยความหวังดี ผมอยากให้ทำความเข้าใจในบรรดาแก้ปัญหาคิดว่าความคิดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความคิดบางทีออกมาเป็นคำพูดจากคำพูดและเป็นการกระทำการกระทำบ่อยๆเป็นนิสัยถ้าเกิดเป็นความคิดของผู้หวังดีที่เป็นผู้นำที่เป็นผู้บริหาร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

“ในภาคใต้ต้องยอมรับว่าการเป็นรัฐบาล เหมือนมีรัฐบาลซ้อน ก็คือรักซ้อนรัก ก็คือทหารในการแก้ปัญหา รัฐบาลไม่สามารถ เข้าไปแก้ปัญหา ได้ เพราะกอ.รมน. ทหารในพื้นที่ ดังนั้นผมคิดว่าความคิดในการแก้ปัญหาก็มีความสำคัญบางทีเป็นความคิดของคนหวังดี ผมคิดว่าวันนี้จะต้องให้คนรู้ดีคนรู้ก็คือคนในพื้นที่จะต้องมีความจริงใจ ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา” เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าว