ด่วน! ศาลรธน.ตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิกก.บริหารพรรค 10 ปี

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 15.35 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณีกกต.ยื่นให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากการทำผิดตามมาตรา 92 (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า

ประเด็นที่ 1 ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ (9 ต่อ 0) ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติิ

ประเด็นที่ 2 ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 ให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เป็นเวลา 10 ปี

ประเด็นที่ 3 ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิห้ามจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เป็นเวลา 10 ปี