เมื่อ “ไทยรักษาชาติ” ถูกยุบ ส.ส.เขตพื้นที่ไหน หายไปจากการเลือกตั้ง 62

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ในที่สุด คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมง และมีคำตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ฐานทำผิดกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 92 (2) และตัดสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เป็นเวลา 10 ปี ด้วยมติ 6 ต่อ 3

นับเป็นการปิดฉากพรรคการเมืองที่เกิดใหม่ที่มีอายุครบเพียง 4 เดือน หลังก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หากมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองแล้ว สถานะความเป็นพรรคการเมืองถือเป็นอันสิ้นสุดลงโดยปริิยาย ซึ่งส่งผลให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตจำนวน 175 เขตและแบบบัญชีรายชื่อ 108 คน ต้องถูกคัดออกจากสนามการเลือกตั้งครั้งนี้

เมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก กกต. ส.ส.แบ่งเขตของพรรคไทยรักษาชาติที่หายไปจากสนามการเลือกตั้งมีดังนี้

ส่วนส.ส.แบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร จาก 30 เขต พรรคไทยรักษาชาติส่งลงชิงไป 8 เขต ได้แก่