“มอชอก้าวหน้า” ยื่นร้องอธิการฯ มช. รับมือปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 กระทบสุขภาพนักศึกษา

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วานนี้ (5 มีนาคม 2562) กลุ่มนักศึกษาในนาม พรรคมอชอก้าวหน้า Morchor Forward นำโดย น.ส.อนินท์ญา​ ขัน​ขาว เข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อกว่า 200 คน จากนักศึกษา ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกร้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพของนักศึกษา ทั้งในระดับมหาลัยและจังหวัด โดยมี รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

ข้อเรียกร้องและข้อเสนอกลุ่มดังกล่าวมี 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. งดจัดการเรียนการสอนในวันที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน โดยอาจจะมีการ บันทึกเนื้อหาการเรียนการสอนลงใน ระบบ CMU e-Learning (KC-Moodle) 2. งดการก่อสร้างบริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเวลาที่เริ่ม หรือคาดว่ามี ค่า ฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน 3. ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ จริงเนื่องจากมีความคุ้มค่ามากกว่าไปรักษาร่างกายภายหลัง รวมถึงได้มีการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างจริงจัง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับจังหวัด