อุตฯชงครม.ของบ 8 พันล้านพัฒนาแพลตฟอร์มครั้งใหญ่ยกระดับเอสเอ็มอี

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ จัดทำงบประมาณเพิ่มเติมปี 2562 – 64 วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิรูปเอสเอ็มอี 4.0  ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ที่จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกโครงการที่ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งจัดทำมาตรการเพิ่มเติม  เนื่องจากขณะนี้มาตรการ หรือข้อมูลต่างๆ ที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ยังกระจายหลายที่ ซึ่งแลตฟอร์มใหม่นี้ จะเป็นการช่วยเจาะลึกถึงปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเข้มข้น และช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ อาทิ การแจกคูปองให้บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะรายปีละ 3 ครั้ง จากปกติค่าใช้จ่ายเฉพาะครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

“โครงการใหม่นี้เป็นการเจาะลึกถึงปัญหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ช่วยเหลืออย่างตรงจุดมากขึ้น จากที่ผ่านมามาตรการต่างๆที่กระทรวงจัดทำขึ้น หรือหน่วยงานอื่นทำขึ้น เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ถ้าเปรียบให้เห็นภาพชัด เหมือนแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการทั่วไปแล้ว แต่ตอนนี้ส่งต่อมารักษาอาการเฉพาะด้านจากหมอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาให้ตรงจุด เชื่อว่าโครงการใหม่นี้ ซึ่งจะเป็นการรวมข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาในแพลตฟอร์มเดียวกัน ผู้ประกอบการสามารถเปิดเข้าไปดูได้เลยว่า มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐมีอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองบ้าง อาทิ อยากขึ้นรูปสินค้า เข้าไปดูได้เลยว่า มีเครื่องมือที่ไหนใช้ฟรีได้บ้าง หรือมีค่าใช่จ่ายเท่าไร จะบอกไว้ทั้งหมด สะดวกในการค้นหา”นายสมชายกล่าว

นายสมชายกล่าวว่า สำหรับโครงการเบื้องต้นที่อยู่ในแพลตฟอร์มใหม่ อาทิ แพล็ตฟอร์มโรงงานรับจ้างผลิต หรือโออีเอ็ม เป็นการรวมรวมข้อมูลผู้ผลิตโออีเอ็มในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาดูได้ว่า หากจะผลิตสินค้าจำนวนไม่มาก เพื่อทดลองตลาดมีโรงงานใดบ้างที่รับจ้างผลิต  ซึ่งบางส่วนจะมีคูปองให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใช้ผลิตสินค้านวัตกรรมต้นแบบสู่ตลาด ,  แพลตฟอร์มศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมอนาคต หรือไอซีที เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงการให้บริการ โดยจะจัดทำเป็นไอทีซี โมบาย ยูนิต จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เข้าสู่ชุมชนต่างๆ , การพัฒนาทักษะการผลิต ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งจะร่วมกับอาชีวะ ในการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ การควบคุมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งพัฒนาแรงงานเดิมให้มีทักษามากขึ้น

นายสมชายกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการให้บริการปรึกษาคำแนะนำ โดยให้คูปองผู้ประกอบการให้บริการปรึกษาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปีละ 3 ครั้ง จากปกติที่ต้องมีค่าใช้จ่ายครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะมาจากกลุ่มที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้เตรียมโค้ชไว้ , แพล็ตฟอร์มเทคโนโลยีและงานวิจัย จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาและทดสอบระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาบุคลลากร ให้เป็นผู้วางระบบอัตโนมัติได้ รวมทั้งจะสร้างโรงงานต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาเรียนรู้ นำไปพัฒนาธุรกิจตัวเองได้

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : บทเพลง คึกคัก หนักแผ่นดิน กับ สถานการณ์ ตุลาคม 2519
บทความถัดไปย้ายขาด ‘สงกรานต์’ ผบ.ตร.เซ็น โยกนอกวาระ อยู่ศูนย์ฝึกปากช่อง วิจารณ์แซ่ด ใกล้โบนันซ่า