พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ส่อแท้งรอรัฐบาลหน้า

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สนช. อยู่ระหว่างเร่งพิจารณากฎหมายที่ได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของสนช. ซึ่งมีอยู่ประมาณ 50 ฉบับ และเรื่องจากมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม

ดังนั้นกฎหมายใดที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสนช. ตอนนี้ คิดว่าคงไม่สามารถออกได้ทัน ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่สำคัญคือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ซึ่งคาดว่าออกไม่ทันในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ทุกพรรคการเมืองจะเห็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา หากรัฐบาลใหม่เข้ามา ก็สามารถหยิบมาพิจารณาและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ทันที ไม่ต้องยกร่างใหม่

นพ.เฉลิมชัยกล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สนช.พิจารณาเรียบร้อยแล้วคือ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.. และร่างพ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ.. ส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นตอนขอคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีทั้งหมด 11 ฉบับ ขณะนี้กมธ.วิสามัญ ชุดที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเสร็จกว่า ร้อยละ 80 คาดว่า จะสามารถเสนอให้สนช. พิจารณาในวาระ 2 และ3 ได้ภายปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ การประกาศจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ อย่างเป็นทางการต่อไป

“ขณะนี้สนช.เองเร่งพิจารณากฎหมายที่อยู่ในวาระการประชุมทุกฉบับเพื่อให้จะเร่งออกกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มีนาคม ก่อนการเลือกตั้งประมาณ 2 สัปดาห์ ตามกำหนด ซึ่งในส่วนของกมธ.วิสามัญ พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ ที่มีพล.อ.อ.ประจินเป็นประธาน มีการนัดประชุมต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้มีเวลามากพอที่จะได้อภิปรายแลกเปลี่ยน พิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมาย ให้เกิดความรอบคอบ และเกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมให้มากที่สุด ”นพ.เฉลิมชัยกล่าว

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘ทวี’ อดีต ส.ส.ตรัง ปชป.ลงชิงในนาม พปชร. เร่งหาเสียง ชูสโลแกน ‘เลือกประยุทธ์ หยุดพรรคนอมินี’
บทความถัดไป‘สมชัย’ ป้องเสรีภาพสื่อ ชี้ ‘แลไปทั้งแผ่นดิน ก็ยังไม่เห็นสื่อใดไม่เลือกข้าง’